EK, Victor


(1858–1922)


Skeppsredare, kommerseråd


Kommerserådet Victor Eks företagsverksamhet befattade sig med det mesta som hade med utrikeshandel att göra. Han hade egna fartyg, han var delägare i ett antal rederier och bedrev spedition och utrikeshandel, såväl import som export. Ek bidrog aktivt till att utveckla näringslivet i Helsingfors.

 

I över hundra år var Victor Eks firmamärke ett synligt inslag i gatubilden i Helsingfors, på Södra kajen i närheten av Salutorget och på Skatudden. Då hans affärsverksamhet nästan inte alls berörde stadens vanliga kunder, har hans levnadsbana förblivit okänd för de flesta. Ek var dock kring sekelskiftet 1900 en av de främsta aktörerna inom Helsingfors näringsliv.


 

Victor Ek föddes i Helsingfors 1858. Han gick fem klasser i Svenska normallyceum 1872–1875, men växlade om och blev praktikant inom affärsbranschen. År 1880 avlade han examen vid det ansedda handelsinstitutet i Lübeck. Därefter var han anställd vid flera firmor såväl hemma som utomlands, tills han 1885 grundade ett eget företag i Helsingfors. Företaget bar hans namn och han var verkställande direktör i detta företag fram till sin död.


 

Tidigt specialiserade sig Victor Ek på fartygsspedition och fartygsagenturer. Till en början var han agent också för ett antal ångbåtsbolag, men efter att ha börjat importera kol övergick han rätt snart till egen rederirörelse. Ek hade stora kollager i Helsingfors och senare även i Hangö, som blev en andra huvudort för hans affärsverksamhet. Det var framförallt ångfartygen som behövde kol vid den här tiden, men kol fraktades till olika delar av landet också för industrins behov. Under flera decennier, fram till 1960-talet, var Victor Ek Finlands största kolgrossist. Runtomkring landets städer var företaget bekant för sina gulbruna lastbilar, nedsvärtade av kol.


 

Till Victor Eks första agenturer hörde Det Forenede Damskibsselskab i Köpenhamn, som i drygt tio års tid från slutet av 1880-talet bedrev vintertrafik på Hangö. Till följd av den ökande vintertrafiken och den livliga trafiken överlag öppnade Ek kontor i Hangö 1888.


 

Sin egen rederirörelse igångsatte Ek som representant för Helsingfors ångfartygs aktiebolag; senare blev han delägare och slutligen ägare till hela rederiet. Han var även direktör för Helsingfors Nya ångfartygsbolag och sedermera representant och delägare i Bore-bolaget. Efter Finlands självständighet 1917, när handeln med Amerika växte markant, grundade Victor Ek rederier för Atlanttrafiken. Han blev styrelseordförande i Ab Finland-Amerika Linjen och satt i förvaltnings­rådet för Ab Transoceanic. Ek var dessutom delägare i ett flertal industriföretag och han utsågs till medlem i förvaltningsrådet för Föreningsbanken i Finland. År 1889 blev han utnämnd till vicekonsul för Brasilien och 1896 till vicekonsul för Förenta staterna. Det senare uppdraget behöll han till Finlands självständighet, när Förenta staterna skickade en egen konsul till Helsingfors.


 

Vid sidan av sin affärsverksamhet bidrog Victor Ek aktivt till att utveckla näringslivet i Helsingfors. Han var verksam bland annat i stadsfullmäktige och i drätselkammaren, deltog i alla allmänna köpmannamöten och verkade energiskt för att utveckla handelskammaren som institution. Han hörde till styrelsen för tidningen Mercator och dess tryckeri sedan grundandet. Han var en av ägarna till Dagens Tidning, som tidvis höll sig flytande tack vare hans finansiella stöd. Senare sammanslogs Dagens Tidning med Nya Pressen. Partner till Ek i många av hans projekt var den jämnårige affärskompanjonen Julius Tallberg. Ett för skeppsredarna viktigt initiativ till reguljär vintertrafik på Helsingfors hann inte förverkligas under Eks aktiva tid i näringslivet.


 

Victor Ek, som 1896 tilldelats kommerseråds titel, avled hösten 1922 efter att ha varit sjuk i några år. Han var då 64 år gammal. Gode vännen Julius Tallberg hade avlidit ett år tidigare. De båda herrarna var storvuxna; enligt legenden rymdes Ek och Tallberg inte i samma droska när de rörde sig på stan.


 

Victor Ek var gift med aktrisen Anna Waldenström, född i Stockholm. Hon testamenterade en stor summa pengar för välgörenhet, bl.a. till Stiftelsen för Svenska teatern och samma teaters pensionsfond samt till stiftelser som drev barnhem. Anna Ek intresserade sig särskilt för barnskyddsarbete. Av parets två döttrar var den äldre gift med juristen Gustaf Cedercreutz och den yngre med den kände politikern, minister Hjalmar Procopé.


 

Oy Victor Ek Ab har förblivit i släktens ägo. I början av 2000-talet satt fyra ättlingar till kommerserådet Ek i företagets ledning.


 

Kai Hoffman


 

Victor Reinhold Ek, född 21.10.1858 i Helsingfors, död 5.11.1922 i Helsingfors. Föräldrar gästgivaren Viktor Ek och Maria Lovisa Hagert. Gift 1890 med skådespelerskan Anna Gertrud Adolfina Waldenström.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. L.-J. Homén, Historik över Oy Viktor Ek Ab 1885−1995 (1995); Hufvudstadsbladet 6.11.1922; 5.2.1938; Victor Ek 75. 1885−1960 (1960).


 

BILDKÄLLA. Ek, Victor. Uusi Suomis bildarkiv.