REMAHL, Maj-Len


(1942– )


Fackföreningsledare


Maj-Len Remahl avancerade 1986 från distriktsfunktionär till ordförande för i tur och ordning Affärsarbetarförbundet, Handelsbranschens fackförbund och Servicefacket PAM. Hon har varit en av de mest inflytelserika förbundsledarna i Finlands fackförbunds centralorganisation (FFC) och även ordförande för Union Network International.

 

Maj-Len Rönnholm föddes i en arbetarfamilj i Vasa. Föräldrarna var stadsbor, och Maj-Len levde sina första sex år i Smedsby och senare på Brändö. Familjen flyttade 1952 till Strömbergska bostadsområdet i Roparnäs, den s.k. Negerbyn. Först då kom Maj-Len i kontakt med finskspråkiga och finskan. Uppväxtmiljön hade dittills varit helt svensk, och ingen i familjen kunde knappast någon finska alls. Fadern var elmontör och arbetade till en början på Vasa Elektriska och senare på Oy Strömberg Ab. Modern arbetade i en bageributik och senare också på Strömbergs. Maj-Len och lillebror Per-Åke sköttes av far- och morföräldrarna och på daghem. Modern drabbades av en svår nickelallergi på fabrikens avdelning för förnickling, en sjukdom hon led av så länge hon levde. Familjen hade i staden en kolonilott som de odlade, och om somrarna vistades man i skärgården.


 

Föräldrarna hörde till Arbetets vänner, där pappan sjöng i kör. Familjen höll starkt på den svenska kulturen. Man prenumererade på den socialdemokratiska Stockholms Tidningen och lyssnade på Sveriges radio. För Maj-Len Rönnholm kändes det svenska samhället och dess folkhemsdiskussion mer verkligt och stod henne närmare än det finska samhället och de finskspråkiga.


 

Maj-Len Rönnholm gick ut mellanskolan vid Vasa svenska flicklyceum 1959. Hon kunde inte fortsätta ända till studentexamen, eftersom familjen under 1950-talet hade utökats med ytterligare två barn och ekonomin var ansträngd. Det tvååriga handelsinstitutet gav en möjlighet, eftersom man kunde få studielån för att studera där. Under studietiden arbetade Maj-Len Rönnholm på Strömbergs servicekontor, där hon fick fast anställning när hon blev klar med studierna 1961. Efter det arbetade hon på kontor till 1976: först med bokföring på servicekontoret hos Strömbergs från 1961, därefter på byggfirman Arne Hakoranta från 1964 och sedan på nytt på Strömbergs 1972–1976, till en början som sekreterare och sedan som försäljare.


 

Maj-Len Rönnholm lärde känna sin blivande man Martti Remahl på Strömbergs, där han utförde ackordarbete. De gifte sig 1961, och första barnet föddes samma år. Följande år, delvis under föräldraledigheten, blev Maj-Len Remahl aktiv inom politiken. Hon blev god vän med den politiskt aktiva Riitta Prusti när deras män spelade fotboll tillsammans i Vaasan Kiisto. Uppmuntrad av Prusti anslöt sig Remahl till Roparnäs socialdemokrater, som många anställda på Strömbergs var medlemmar i. Till en början ville Martti Remahl inte acceptera sin hustrus politiska verksamhet, delvis på grund av kvällsmötena, men också på grund av att han själv mera sympatiserade med kommunisterna.


 

Maj-Len Remahl anslöt sig 1972 till Finlands industritjänstemannaförbund (STL). Hon deltog aktivt i den politiska verksamheten, och hon blev också vald till förtroendeman för 400 anställda på sin arbetsplats 1972­–1974. Hon var ordförande för förbundets avdelning i Vasa 1975 och hörde till den österbottniska distriktskommittén. När en funktionärsplats blev ledig på regionkontoret i Vasa sökte Maj-Len Remahl platsen och fick den. Hon blev distriktsombudsman för STL 1976–1980. Det var mycket resande i arbetet till arbetsplatser i Vasa och Mellersta Finlands län. Hon såg bl.a. till att förtroendemän och arbetarskyddsombud blev utsedda på arbetsplatserna.


 

När familjens yngre dotter föddes 1980, ville Remahl inte längre resa så mycket och sökte en tjänst som distriktsfunktionär för Affärsarbetarförbundet. Distriktet omfattade Vasa och det österbottniska kustlandet. Trots att distriktsfunktionärens arbete i huvudsak var begränsat till Österbotten, fungerade kontakterna med förbundets ledning bra. Remahls flit och framgång i arbetet noterades. För henne själv kom det ändå som en total överraskning att hon på en kurs för funktionärer 1985 av ordföranden för Affärsarbetarförbundet Kauko Suhonen och dåvarande generalsekreteraren Mauno Hietikko blev ombedd att kandidera till ordförande för förbundet. Remahl funderade på saken, och då familjen gav henne sitt stöd gick hon med på kandidatur. Hon skrev i fackorganet Liikeliitto men framträdde i övrigt inte så mycket i offentligheten.


 

I Affärsarbetarförbundet fanns det vid den här tiden mycket få kvinnliga funktionärer. Val av kvinnor till ansvarsfulla uppdrag uppmuntrades – det till och med förutsattes i lag; jämställdhetsplaner skulle skapas för arbetsplatserna och makten delas mellan män och kvinnor. Det var jämställdhetsdiskussionen som gav Maj-Len Remahls kandidatur ett uppsving, då jämställdhetslagen trädde i kraft 1986. Motkandidat var Raimo Lehtonen. I valkampanjen framställdes situationen som ett val mellan en kompetens kandidat och en kvinna. Men Remahl hade båda egenskaperna, och hon blev vald till ordförande för förbundet den 16 juni 1986. Året därpå gick Affärsarbetarförbundet, Finlands affärsanställdas förbund och det motsvarande svenska Handels- och industritjänstemannaförbundet samman i Handelsbranschens fackförbund (LA), och ordförande för det blev Maj-Len Remahl den 14 februari 1987. Hon stannade på posten fram till år 2000 då hon blev ordförande för det nygrundade Servicefacket (PAM) för åren 2000–2002.


 

Som ordförande i ett fackförbund fick Maj-Len Remahl flera förtroendeuppdrag i hemlandet, bl.a. i Finlands fackförbunds centralorganisation (FFC) och i olika bildningsorganisationer, samt i utlandet. Hon är en språkkunnig och omtyckt föreläsare. År 1999 blev hon vald till ordförande för den internationella fackorganisationen FIET, som representerade tio miljoner medlemmar inom handelsbranschen. Också i denna organisation, som då redan hade existerat i 95 år, var Remahl den första kvinnliga ordföranden. Senare, 2001–2003, var hon även ordförande för Union Network International, en sammanslagning av FIET och andra internationella fackorganisationer inom tjänste- och servicesektorerna.


 

Marjaliisa Hentilä


 

Maj-Len Anita Rönnholm, från 1961 Remahl, född 3.12.1942 i Vasa. Föräldrar Torsten Rönnholm och Anita Granlund. Gift 1961 med Martti Remahl.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Intervjuer, Arbetararkivet, Helsingfors. Handelsbranschens fackförbunds, numera Servicefacket PAM:s arkiv; tidningen Puntari.


 

BILDKÄLLA. Remahl, Maj-Len. 1986. Uusi Suomis bildarkiv.