EKBERG, Fredrik


(1825–1891)


Konditor, bagarmästare


Bagarmästaren och konditorn Fredrik Ekberg från Helsingfors grundade huvudstadens mest kända café och skapade en nationell bakelsetradition. Affären som han grundade 1852 har funnits på den nuvarande adressen på Bulevarden sedan 1915.

 

Den föräldralöse Fredrik Edvard Ekberg var fosterson i en banktjänstemanna­familj. Han hade ursprungligen tänkt bli urmakare men blev till sist bagargesäll. Under gesällvandringen på 1840-talet besökte han S:t Petersburg, Baltikum och Viborg. Han öppnade sitt första bageri 1852 i Kronohagen i Helsingfors, men flyttade redan 1856 till Kiseleffska huset på Alexandersgatan; familjen bodde i samma hus. I husets källarvåning öppnade Ekberg 1864 ett kafferum, Gropen.


 

Ekberg experimenterade djärvt med nya idéer och marknadsförde skickligt sitt sortiment, som utom matbröd bestod av tårtor, bakelser, konfekt och glass. Vid jultid 1865 publicerade han i Helsingfors Tidningar en stor annons, som speglade en bakelsekultur av ny typ. I den ingick förutom det internationella bakelsesortimentet, såsom ”Alexandersbakelser” och ”Napoleonbakelser”, även inhemska bakelser, bland dem ”Runebergstårtan”. Ekberg drog på så sätt fördel av den spirande kulten kring J. L. Runeberg. Ekberg ställde även ut sina produkter, bl.a. på den första konst- och industriutställningen 1876, där servitörerna var klädda i nationaldräkter.


 

Restaurangen Café Parisien, som Ekberg öppnade 1873 i konditoriet på Alexandersgatan 52, kan ses som höjdpunkten i hans affärsverksamhet. Den hade franska förebilder, som Ekbergs andra hustru, ­affärskvinnan Johanna De Geer, hade bekantat sig med.


 

Ekberg moderniserade och breddade den cafékultur i liten skala som till största delen hade kontrollerats av schweiziska sockerbagare, och han svarade därmed på efterfrågan på offentligt nöjesliv i den pågående omvandlingen av huvudstaden till industristad. Att gå på café hade blivit mode, särskilt bland studenter. Först år 1891 fick verksamheten sällskap av Karl Fazers fransk-ryska konditori på Glo­gatan.


 

Ekbergs berömda café och bageri verkade på Alexandersgatan fram till 1917. Redan två år tidigare hade man öppnat i nya lokaler på Bulevarden, där familje­företaget fortfarande bedriver verksamhet i fjärde generationen.


 

Utom som konditor var Ekberg verksam också inom bryggeribranschen samt som choklad-, vin- och tobakshandlare.


 

Bo Lönnqvist


 

Fredrik Edvard Ekberg, född 29.6.1825 i Helsingfors, död 10.4.1891 i Helsingfors. Gift med (1) Eleo­nora Wilhelmina Österman 1857, (2) Johanna Carolina Elisabeth De Geer 1867.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. L. Ekberg, Firman Fredr. Edv. Ekberg 1852−1952 (1952); R. Hertzberg, Helsingfors för trehundra år sedan och i våra dagar (1888); B. Lönnqvist, Bakelser i Helsingfors. ­Narinkka 1986−1987; B. Lönnqvist, Bakelser. En studie i lyxens kulturella formspråk (1997); A. Schauman, Nu och förr (1886).


 

BILDKÄLLA. Ekberg, Fredrik. Museiverket.