KORSBÄCK, Verner


(1910–1981)


Riksdagsman, jordbruksminister, agronom


Sydösterbottningen Verner Korsbäck var under tjugotalet år en av Svenska folk­partiets främsta jordbrukspolitiker. Vid sidan av sin långa karriär som riksdagsman var han andre jordbruksminister i Ahti Karjalainens första regering 1962–1963.


 

Verner Korsbäck, som var bördig från det svenskspråkiga Österbotten, avlade agrologexamen 1933. Fyra år senare avlade han studentexamen, och 1941 även kandidatexamen i skogs- och jordbruksvetenskap, samt agronomexamen 1943. Under 1940-talet inledde han sin tjänstemannakarriär inom Arbetsmarknadsstyrelsen och jordbruksrådgivningen.


 

Karriären som tjänsteman kom dock inte att bli långvarig, eftersom Korsbäck 1948 valdes in i riksdagen för Svenska folkpartiet (SFP) som representant för Vasa läns södra valdistrikt. Efter detta återvaldes han i samtliga val ända fram till början av 1970-talet. Som elektor i valet av republikens president verkade han fyra gånger, med början 1950. År 1956 kan Korsbäck eventuellt ha avgjort presidentvalet till Urho Kekkonens fördel, genom att han i den tredje röstningsomgången som den enda i sin elektorsgrupp skulle ha vägrat stödja K.-A. Fagerholm. Det ryktades om att Kekkonen påverkat valet genom att lova Korsbäck en ministerportfölj. Korsbäcks avgörande roll i valet har senare ifrågasatts.


 

I verkligheten hade Kekkonen redan då han bildade sin femte regering 1954 försökt utnämna sin vän och samarbetspartner Verner Korsbäck till minister. Den gången misslyckades företaget på grund av social­demokraternas motstånd. Från 1956 framåt fanns Korsbäck kontinuerligt med på Kekkonens lista över ministerkandidater. En av orsakerna till att ministerposten gick Korsbäck förbi var att han gick emot den egna elektorsgruppen 1956, något som ledde till att han hamnade i blåsväder inom sin egen riksdagsgrupp. När det i början av 1960-talet blev aktuellt att välja om Kekkonen, var Korsbäck återigen en av hans mest entusiastiska förespråkare inom SFP.


 

Ahti Karjalainens regering, som bildades efter Kekkonens omval 1962, bestod av representanter för de borgerliga partierna och för Finlands fackföreningars centralförbund (FFC). Korsbäck utsågs slutligen, emot sitt eget partis vilja, till andre jordbruksminister. Ryktena om en utlovad ministerportfölj som florerat 1956 fick på nytt luft under vingarna. Ahti Karjalainen tar själv upp saken i sina memoarer, men konstaterar bara att Korsbäck konsekvent arbetat tillsammans med Agrarförbundet och att det inte existerade något hemlighetsmakeri kring hans ministerutnämning.


 

Utnämningen till medlem av statsrådet utgjorde kulmen på den österbottniske riksdagsmannens politiska karriär. Han var en trogen anhängare av Kekkonens linje, mer så än mången medlem av Agrarförbundet, enligt forskaren Juhani Suomi. Han var också otvivelaktigt en av de främsta experterna på jordbruksfrågor som SFP hade i sina led, men kunde även framstå som en omstridd medlem av sin riksdagsgrupp. Korsbäcks period som minister 1962–1963 kom att bli hans enda. Han fortsatte som riksdagsman fram till 1972, varefter han utnämndes till chef för jordbrukskontoret i Vasa jordbruksdistrikt. Från denna tjänst pensionerades han 1976.


 

Mikko Uola


 

Verner Valentin Henriksson, från 1921 Korsbäck. Född 25.10.1910 i Korsnäs, död 25.3.1981 i Vasa. Föräldrar jordbrukaren Johannes Henriksson och Edla Maria Bjurbäck. Gift 1948 med sjuksköterskan Brita Kristina Woivalin.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. A. Karjalainen & J. Tarkka, Presidentin ministeri. Ahti Karjalaisen ura Urho Kekkosen Suomessa (1989); J. Suomi, Urho Kekkonen 1950–1956. Kuningastie (1990); J. Suomi, Urho Kekkonen 1956–1962. Kriisien aika (1992); Valtioneuvoston historia 1917–1966 II. Ministeristöjen historia 1939–1966 (1977).


 

BILDKÄLLA. Korsbäck, Verner. Uusi Suomis bildarkiv.