STÜRMER, Wava


(1929– )


Författare


Wava Stürmer är en både produktiv och mångsidig österbottnisk författare. Hennes litterära produktion under sex årtionden omfattar såväl lyrik som romaner, barn- och ungdomsböcker och dramatik. Hennes insatser för 1970-talets kvinnokamp vann gehör på många håll, inte minst i Sverige.

 

Wava Regina Andersson såg dagens ljus den 2 oktober 1929 i Boma i dåvarande Belgiska Kongo i Afrika, där hennes far då hade en isfabrik. Hon växte upp i Öster­botten och det är också där, främst i Jakobstad, som hon kommit att bo och verka. Hon utbildade sig till merkonom vid Vasa handelsinstitut och arbetade en tid som bokförare.


 

Hennes håg stod dock tidigt till litteraturen och skrivandet. ”Allt sedan jag lärde mig forma bokstäver har jag lustskrivit”, säger hon i boken Finlandssvenska kvinnor skriver. Hon blev en mycket produktiv och mångsidig författare och hennes författargärning har väckt genklang långt utanför Österbotten. ”Jag är en av de många, som skriver på nittonhundratalet i Österbotten, i världen”, säger hon anspråkslöst i boken Femtiosex österbottniska författare om sig själva.


 

Wava Stürmer debuterade 1955 med diktsamlingen Bevingad vardag, där hon skildrar en kvinnas livssituation. År 1967 kom hennes andra diktsamling Därför att ljuset, följd av Det är ett helvete att måla himlar (1970) och Möta en människa (1973). Kvinnans villkor hade tidigt engagerat Stürmer, och sjuttiotalet var en tid av samhällsengagemang, där feminister satte jämställdhetsfrågorna i fokus.


 

Årtiondet blev därför också en aktiv period i Stürmers författarskap. Hon skrev musikal- och kabarétexter, bland annat för Wasa teater och Lilla teatern i Helsingfors. Hon medverkade i Sverige med texter på skivalbumen Allt växer tills det hejdas och Sånger om kvinnor, båda inspelningarna från 1971.


 

På den senare, utgiven av Grupp 8, återfinns hennes ”Eva Maria Andersson” och ”Vi är många”, tonsatta av Gunnar Edander. ”Vi är många” blev en kampsång som fick genomslag i kvinnorörelsen i hela Norden och som fortfarande sjungs: ”Vi är många, / vi är hälften, / av alla människor i stan, / av alla här i landet. / Vi är många, / vi är hälften, / ja, hälften av alla som finns … / … är kvinns.”


 

På 1970-talet kom även diktsamlingen Vår dag (1977), som följdes av Solblåst (1980), Fågelvind (1982) och Så länge vi minns (1990), Vindarnas gräns (1993) och För dig Allena (1999). Ett urval med Wava Stürmers lyrik 1967–1999 gavs 2000 ut inspelad på cd av Studio Finlandssvenska Röster.


 

Som romanförfattare debuterade Stürmer 1967 med detektivromanen Ro, ro till Dödmansskär, en bok som blev utgiven på hennes finlandssvenska förlag först sedan den fått pris och utkommit på Bonniers förlag i Sverige. Den följdes av romanerna Stadens ofullmäktige (1971), Slå tillsamman (1976), som även kom i finsk översättning (Elämänlangat). Ett knappt årtionde senare kom Väntansväg (1985), följd av Det vete fåglarna (1995), Inte gjort något (2005) och Till varje pris (2007).


 

Stürmer har också skrivit för barn och ungdomar: ungdomsromanerna Anita Andersson (1985) och Fyndet på mossen (1992) samt barnboken Johan Ludvig. Jakobstadspojken som blev nationalskald (2002). Inom dramatiken kan nämnas scenpjäserna ”Så som elden” (1979), ”Du på jorden” (1981) och ”I krig och kärlek” (1983); bland hörspelen ”I vår darrande väntan” (1959), ”Varningsljuset” (1969) och ”Halvvägs” (1973); inom tv-dramatiken Minns i november (1971) och Sandrike (1982). Till detta kommer även ungdomspjäser och kabarétexter. Tillsammans med talpedagogen Östen Engström har Wava Stürmer också skrivit tre läroböcker i röst- och talvård.


 

Det mesta i Wava Stürmers litterära produktion har utkommit på Söderströms förlag, men några av böckerna på andra förlag, främst de österbottniska Författarnas Andelslag och Scriptum. Stor betydelse har Wava Stürmer haft även för andra österbottniska författare. Hon samlade på 1960-talet en grupp litteraturintresserade och aktiva skrivare omkring sig i sin skrivarstuga på Hamngatan i Jakobstad, en grupp som ofta också fick besök av inspirerande författare från andra nordiska länder.


 

Senare engagerade hon sig även i den österbottniska Kvinnoskribentgruppen. Hon var också med och startade Författarnas Andelslag, ett förlag som fick stor betydelse för nya författares möjligheter att publicera sig. I Svenska Österbottens litteraturförening var Wava Stürmer ordförande 1972–1975. På 1970-talet var hon också medlem i Vasa läns konstkommission och styrelsemedlem i Finlands dramatikerförbund, därtill ledamot av statens litteraturkommission 1992–1994.


 

Jan Kronholm


 

Wava Regina Andersson, från 1950 Stürmer, född 2.10.1929 i Boma, Belgiska Kongo. Föräldrar entreprenören Viktor Andersson och Elsa Fallenius. Gift 1950 med disponent Åke Stürmer.


 

PRODUKTION. Dikter: Bevingad vardag (1955); Därför att ljuset (1967); Det är ett helvete att måla himlar (1970); Möta en människa (1973); Vår dag (1977); Solblåst (1980); Fågelvind (1982); Så länge vi minns (1990); Vindarnas gräns (1993); För dig Allena (1999); Samtidigt (2011). Romaner: Ro, ro till Dödmansskär (1967); Stadens ofullmäktige (1971); Slå tillsamman (1976); Väntansväg (1985); Det vete fåglarna (1995); Inte gjort något (2005); Till varje pris (2007). Barn- och ungdomslitteratur: Anita Andersson (1985); Fyndet på mossen (1992); Johan Ludvig. Jakobstadspojken som blev nationalskald (2002). Dramatik: Så som elden (1979); Du på jorden (1981); I krig och kärlek (1983); Minns i november (tv-drama 1971); Sandrike (tv-drama, 1982). Hörspel: I vår darrande väntan (1959); Varningsljuset (1969); Halvvägs (1973).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Finlands svenska litteraturhistoria II (2000); Finlandssvenska kvinnor skriver. Red. T. Sundgren (1985); Femtiosex österbottniska författare om sig själva. Red. Y. Hoffman et al. (1990); Skulle det bli brösttoner? Svenskösterbottniska författarporträtt (2007).


 

BILDKÄLLA. Stürmer, Wava. Foto: Kim Hiltunen. I privat ägo.