LINDBERG, Roger


(1915–2003)


Verkställande direktör, kommerseråd


Den mångårige verkställande direktören för Fazer musik Ab, kommerserådet Roger Lindberg, var en central figur inom musiklivet i Finland. Under Lindbergs egid växte det av honom ledda familjeföretaget till det största skivbolaget och dess produkter var kända överallt i landet.


 

Släkttraditionerna ledde Roger Lindberg in på musikens område. Hans morfar Konrad Georg Fazer köpte 1897 en musikaffär i Helsingfors som sonen Georg fortsatte att leda. År 1919 omvandlades affären till Fazers musikhandel Ab (från 1960 Fazer musik Ab). År 1925 fusionerades musikhandeln med en konsertbyrå, grundad 1903 av Konrad Fazers bror pianisten Edvard Fazer.


 

När Roger Lindberg 1940 blev verkställande direktör för Fazers musikhandel omfattade bolaget ett flertal musikaffärer runtom i landet, ett musikförlag och en konsertbyrå. Andra världskrigets utbrott hade avbrutit affärskontakterna med det brittiska bolaget EMI, som Fazer företrätt i Finland, och Lindberg skyndade sig att knyta kontakter med den tyska Lindström-koncernen för att även i fortsättningen trygga tillgången på skivor. Åren 1940–1942 lät Fazer producera ett drygt hundratal finska skivor i Tyskland, som utgavs under skivmärkena Imperial och Kristall. Efter kriget skaffade man sig äganderätten till det 1942 grundade bolaget Rytmi, som inlett den inhemska skivtillverkningen. Med Decca knöt man internationella kontakter 1948.


 

Efter andra världskriget utvecklades Fazers musikhandel till det ledande skivbolaget i Finland. Det var i första hand kompositören Toivo Kärki som från 1955 svarade för skivproduktionen, men också Lindberg deltog aktivt i planeringen. Samtidigt utvecklade han bolagets verksamhet inom andra områden. År 1963 grundades en pianofabrik och 1968 Fazers musikklubb, som specialiserade sig på postorderförsäljning. Mot slutet av 1960-talet började skivmarknaden i Finland och omsättningen hos Fazer musik snabbt växa. Bolaget började systematiskt köpa upp andra skivbolag och musikförlag, och så småningom fick den i sin ägo huvuddelen av upphovsrätten till finländsk musik. Den största affären var när skivproduktionen och förlagsverksamheten inom Scandia-Musik inköptes 1972.


 

Lindberg deltog också aktivt i det internationella samarbetet inom skivindustrin och verkade 1968–1973 som ordförande för The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), intresseorganisationen för de största skivbolagen i världen. I denna roll deltog han aktivt i diskussionerna om upphovsrätt och bidrog till att Finland 1981 anslöt sig till det så kallade Romkonventionen om skydd för grammofonskivor.


 

De riktigt stora summorna inom musikhandeln har populärmusiken alltid fått stå för. Under Lindbergs tid som chef kunde Fazer musik ståta med artister som Tapio Rautavaara, Olavi Virta, Metro-flickorna, Irwin Goodman, Fredi, Kari Tapio, Hurriganes och Dingo. Lindberg behöll dock alltid en nära kontakt med konsertmusiken såväl i bolagets produktionspolitik som i sina egna förtroendeuppdrag. Bolaget hade redan på ett tidigt stadium varit förläggare för många av Sibelius kompositioner, och traditionen som den främsta förläggaren av finländsk konstmusik fortsatte också under Lindbergs tid. Bland företagets konstnärer inom konsertmusikens område kan nämnas Aulikki Rautawaara, Kim Borg och Timo Mikkilä. När marknaden för konstmusik också i Finland började utvidgas på 1970-talet grundade Fazer musik 1979 skivmärket Finlandia, som helt och hållet gick in för att producera konsertmusik.


 

Roger Lindberg hade många viktiga uppdrag på musikområdet, såsom i styrelserna för upphovsrättsorganisationen Teosto, Finlands nationalopera och Sibelius-Akademin samt som ordförande för Sibelius-samfundet. I dessa förtroendeuppdrag blev han känd som en verklig diplomat som kunde umgås med alla slags personer. Vid operan var han länge en viktig bakgrundsgestalt.


 

Lindberg slutade 1971 som verkställande direktör för Fazer musik men fortsatte som styrelseordförande och med sina förtroendeuppdrag. Hans tid tog symboliskt slut 1993, då företaget såldes till Warner, ett amerikanskt konglomerat inom underhållningsbranschen, som är ett av de fem största skivbolagen i världen. Firmamärket Fazer musik föll ur bruk 1998, då bolagets skivbutiker övergick i det holländska Free Record Shops ägo. I enlighet med släkttraditionerna fortsatte Lindberg verksamheten inom konsertbyrån som huvudaktie­ägare i Fazers konsertbyrå Ab, som avskilts från moderbolaget 1991.


 

Pekka Gronow


 

Roger Gustaf Lindberg, född 20.9.1915 i Helsingfors, död 14.11.2003 i Helsingfors. Föräldrar professorn John Gustaf Lindberg och Lilla Elisabeth Fazer. Gift med (1) Barbro Alice Siemssen 1940, (2) Brita Ingegerd Tenström 1946.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Helsingin Sanomat 13.11.1997, 3.8.1999; E. Marvia, Oy Fazerin musiikkikauppa 1897−1947 (1947); M. Niiniluoto, Siks oon mä suruinen (1982).


 

BILDKÄLLA. Lindberg, Roger. Foto: Kari Laakso. Uusi Suomis bildarkiv.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 3. Republiken A–L (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4242-1416928956848

 

Upp