CREUTZ, Carl-Erik


(1911–2000)


Radioman


Carl-Erik Creutz anställdes som programpresentatör eller anmälare vid Rundradion 1939. Men lyssnarna lärde känna honom även som programredaktör, reporter och sångare. Finlands folk kom att förknippa radion med Carl-Erik Creutz, jämsides med Markus Rautio.

 

Carl-Erik Creutz började sin karriär vid ­radion strax före vinterkriget och blev snabbt en välkänd röst i etern. Särskilt sedan Markus Rautio eller Markus-setä (farbror Markus) dragit sig tillbaka identifierade folket radion med Carl-Erik Creutz.


 

Carl-Erik Creutz, som härstammade från den första grevliga ätt som introducerats på Finlands riddarhus, närmare bestämt från dess förgrening i Saxby, Padas­joki, blev anmälare vid Rundradion 1939. Lyssnarna vande sig snabbt vid hans röst och fäste sig vid den. Bland de kvinnliga anställda blev Kaisu Puuska-Joki med sin leende röst en annan omtyckt hallåa.


 

Men Creutz verkade också som programredaktör, reporter och till och med sångare. Vid den svenska programredaktionen var han programredaktör 1947–1965. Med sitt vänliga och säkra sätt skapade han en levande kontakt mellan radion och lyssnarna. Han var noga med att en professionell programpresentatör skulle vara seriös och ha en god stil. Han grundlade och befäste hallåmannarollen i Finlands radio. År 1956 blev han chefsanmälare.


 

Förutom röstkvalitet krävde Creutz både saklighet och noggrannhet av hallåmännen. Hans ovillkorliga krav var bland annat ett korrekt uttal av främmande ord och namn. Han skolade den nya generationen programpresentatörer, och hans elev Pentti Fagerholm fortsatte arbetet i samma anda.


 

Creutz behärskade båda de inhemska språken, och det föll sig därför naturligt att han refererade viktiga nationella evene­mang på finska och på svenska. Det var ofta han som meddelade om de avgörande historiska vändningarna i Finlands historia under och efter andra världskriget. En av hans stora insatser var uppläsningen av fortsättningskrigets sista dagorder, på uttrycklig begäran av marskalk Mannerheim.


 

Creutz var konferencier för flera evenemang och dessutom speaker i ett flertal dokumentärfilmer. I många år presenterade han biografrepertoaren vid telefontjänsten. Han läste därutöver in ett flertal talböcker för de synskadades bibliotek.


 

Det mest kännetecknande för Creutz var hans hårda självdisciplin under tidspress i studion, exempelvis när han läste upp dagens tänkespråk. Hans optimistiska morgonhälsning följde många finländare till arbetet och hans hjärtliga röst sent på kvällen var för mången ensam den enda som önskade god natt. Creutz erhöll fyra gånger Telvis-statyetten i publikomröstningarna om Finlands populäraste radioröst.


 

Tack vare sitt ljusa väsen åtnjöt Creutz, eller Crux som vännerna kallade honom, både lyssnarnas och kollegernas uppriktiga förtroende och popularitet.


 

Eero Saarenheimo


 

Carl-Erik Creutz, född 14.6.1911 i Padasjoki, död 5.6.2000 i Helsingfors. Föräldrar affärsmannen, greve Ernst Lorentz Creutz och Anna Carolina Fieandt. Gift med (1) Alexandra Elsa Maria Catharina Creutz 1940, (2) Lea Irma Irene Salenius 1951.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. E. Saarenheimo, Rakas vanha radio (1995); E. Saarenheimo & V. Zilliacus, YLE 50. Ääniä ja kuvia (1975); Yleisradion historia I–II (1996).


 

BILDKÄLLA. Creutz, Carl-Erik. Foto: Ilkka Leino. Uusi Suomis bildarkiv.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 3. Republiken A–L (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4246-1416928956852

 

Upp