RYSELIN, Gerda


(1909–1990)


Skådespelerska, sångerska


Under sin karriär hann Gerda Ryselin spela huvudrollen i många kända operetter och skapa sig ett namn som Svenska teaterns självskrivna operettstjärna. Hon fick även beröm för sina dramatiska roller, men i operetterna förenades hennes två stora intressen, musiken och teatern.


 

Gerda Ryselin hade redan påbörjat musiklärarstudier vid konservatoriet 1928, när hennes framgångar vid ett studentspex ledde in henne på teaterbanan. Det berättas att Svenska teaterns dåvarande chef Nicken Rönngren hade imponerats av hennes begåvning och lockade henne till teaterskolan. Men oavsett om Rönngren påverkade Ryselins yrkesval eller inte, inledde hon 1931 studierna vid Svenska teaterns elevskola.


 

Ryselin fick tillfälle att visa vad hon kunde redan under studietiden, då hon med bara ett dygns varsel fick hoppa in och spela huvudrollen i operetten Blomman från Hawaii efter att huvudrollsinnehavaren insjuknat. Genom sin prestation blev Gerda Ryselin ett namn i teatervärlden, och hon anställdes vid Åbo svenska teater så fort hon gått ut elevskolan 1933. Också Kurt Londén, Ryselins studiekamrat från elevskolan och hennes nyblivne make, fick anställning vid Åboteatern. Paret flyttade in i sitt första gemensamma hem i Åbo, men redan ett år senare flyttade de tillbaka till Helsingfors. Gerda fick anställning vid Svenska teatern, och Kurt lämnade så småningom teatern för att i stället leda en konsertbyrå. Musiken var på många sätt en del av familjens liv.


 

Vid sidan av sin teaterkarriär fortsatte Gerda Ryselin sina musikstudier. Bland hennes sånglärare fanns tidens största namn, såsom Anna Hagelstam, Hanna Granfelt och Lea Piltti. Ryselin utbildade sig också som skådespelare. Hon gjorde många studieresor utomlands, den första 1937 till London, Paris och Berlin. Trots framgångarna som operettprimadonna lämnade Ryselin inte talrollerna. Hon var en mångsidig scenbegåvning som behärskade både komedin och tragedin. Man minns henne bl.a. för hennes roller i Konung Oidipus, Candida, Den girige, Calderóns Den stora världsteatern och Pirandellos Henrik IV. Därtill spelade Ryselin också med i några filmer.


 

Sin karriär och sin berömmelse skapade Gerda Ryselin på Svenska teatern i Helsingfors. Med undantag för det första året i Åbo och ett gästspel på Oscarsteatern i Stockholm säsongen 1945–1946, stannade Ryselin troget vid Svenska teatern. Hennes mångsidiga begåvning uppskattades och hon fick spela mycket varierande roller. I kritiken kan man läsa att Ryselin gång efter annan trollband sin publik med sin scenutstrålning och sin genuina spelglädje. Det sades att hon genom sin blotta uppenbarelse gjorde teaterkvällen till en enastående minnesvärd upplevelse. Hon var en sann primadonna.


 

Sanna Holmberg


 

Gerda Irma Emilia Ryselin, från 1933 Ryselin-Londén, född 21.6.1909 i Tammerfors, död 20.4.1990 i Helsingfors. Föräldrar överingenjören Gustaf Werner Ryselin och Emma von Schantz. Gift 1933 med direktören Kurt Londén.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Svenska teaterns arkiv, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors. M. Lüchou, Svenska teatern i Helsingfors. Repertoar, styrelser och teaterchefer, konstnärlig personal 1860−1975 (1977).


 

BILDKÄLLA. Ryselin, Gerda Irmeli Emilia. Foto: Ateljé Rembrandt, 1957.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 4. Republiken M–Ö (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4270-1416928956876

 

Upp