PALMGREN, Gunnar


(1908–1953)


Finansman, professor, högskolerektor


Gunnar Palmgren skapade sin första karriär som jurist och ansedd vetenskapsman vid Svenska handelshögskolan och vid Helsingfors universitet. Från den akademiska världen flyttade han över till chefskapet för varuhuset Oy Stockmann Ab, men en allvarlig sjukdom ändade redan inom några år denne livsbejakande vetenskaps- och finansmans bana.


 

I likhet med sin far, vicehäradshövding John Palmgren, studerade Gunnar Palmgren juridik och tjänstgjorde vid sidan av sina fortsatta studier först som jurist vid bankirfirman Ane Gyllenberg. Han utsågs med tiden till biträdande direktör för bolaget och tjänstgjorde i nio år vid Gyllenberg innan han övergick till en tjänst som professor vid Svenska handelshögskolan samt docent vid Helsingfors universitet. Trots sina akademiska uppdrag deltog han som frontofficer i vinter- och fortsättningskrigen.


 

Efter andra världskriget var Gunnar Palmgren prorektor för Svenska handelshögskolan och tre år rektor. Han skötte sitt uppdrag förtjänstfullt och fick i synnerhet beröm för skötseln av Svenska handelshögskolans ekonomi. Under sitt rektorat var Palmgren också vetenskapligt produktiv.


 

Palmgren övergav sin akademiska karriär 1949 och övergick i Oy Stockmann Ab:s tjänst som biträdande verkställande direktör och ett år senare som verkställande direktör. Som vd var han nästan genast efter sin utnämning tvungen att lotsa företaget genom en period av ekonomisk osäkerhet. Depressionen i världsekonomin återspeglades även i Finland, där det trots löneförhöjningarna sommaren 1950 förekom ovanligt mycket strejker. Arbetsnedläggelserna gällde även Stockmann: arbetet avbröts för nästan två månader på bilverkstaden och i metallfabriken i Kervo. Situationen förbättrades redan mot slutet av 1951 tack vare de statliga stabiliseringsåtgärderna; priserna på många konsumtionsvaror sänktes och en del produkter befriades från omsättningsskatt. Även den höga inflationen visade tecken på att dämpas. Följande år tog affärsverksamheten inom Stockmann ny fart; i synnerhet de olympiska spelen i Helsingfors piggade upp försäljningen under de annars stilla­stående sommarmånaderna.


 

Gunnar Palmgrens tid som vd utmärktes av en omfattande renovering av varuhuset. I oktober 1950 tillsattes en kommitté för att göra upp en totalplan över placeringen av avdelningar, lager och arbetsrum. Detta resulterade bland annat i att rulltrapporna fortsattes till femte våningen, där även produktutbudet utvidgades. Dessutom förnyades efter hand inredningen på alla avdelningar grundligt. Även försäljningen effektiverades genom att den fokuserades på olika målgrupper såsom barn, ungdomar, kvinnor m.fl.


 

Gunnar Palmgrens tid som vd för Oy Stockmann Ab fick sitt slut genom hans frånfälle i november 1953. Redan i februari samma år hade han tvingats inta sjukbädden, från vilken han inte mera reste sig. Trots sjukdomen bevarade Palmgren ändå en handlingskraft som bottnade i en ovanligt stark karaktär, självbehärskning och en positiv inställning till livet. Ända till slutet följde han med utvecklingen inom bolaget. Han läste rapporter och promemorior ­eller kallade sin närmaste man, biträdande direktören Herbert Wetterstrand, till sig för enskild rådplägning.


 

Enligt Birger Damsten var Gunnar Palmgren till naturen en livsbejakande och anspråkslös person, som undvek onödig publicitet. ”Han drevs av en stark social ansvarskänsla, som bland annat tog sig uttryck i omsorgen om Oy Stockmann Ab:s stora personal.” Som motvikt till sitt arbete trivdes professor Palmgren med några fritidsaktiviteter, av vilka de käraste var segling och skytte.


 

Vesa Määttä


 

John Gunnar Palmgren, född 23.1.1908 i Helsingfors, död 23.11.1953 i Helsingfors. Föräldrar vicehäradshövdingen John Palmgren och Ingrid Maria Ahlman. Gift 1935 med filosofie kandidaten Ursula (Ulla) Rikissa Alariksdotter Tavaststjerna.


 

PRODUKTION. Om påföljderna av säljares mora (1936); Konkurrensklausuler vid tjänsteavtal (1939); Grunddragen av Finlands civilrätt I. Familjerätt och kvarlåtenskapsätt (1945); Juridiken i affärslivet (1945; 7 rev. uppl. 1975).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. B. Damsten, Stockmann genom hundra år (1962).


 

BILDKÄLLA. Palmgren, Gunnar. Foto: Ateljé Pietinen, ca 1950. Stockmannmuseet.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 4. Republiken M–Ö (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4445-1416928957051

 

Upp