STRÖMBÄCK, Nils


(1751–ca 1790)


Orgelbyggare, organist


Nils Strömbäck var verksam som organist och orgelbyggare i Kristinestad och i Raumo. I kyrkan i vardera staden byggde han en orgel. Strömbäck var veterligen den förste i Finland som kallade sig orgelbyggare. Till hans musikaliska meriter hör utarbetandet av en koralbok 1787.

 

Nils Strömbäck föddes troligen i trakten av Vasa. Han studerade musik och orgelbyggande för Henric Kahelin i Gamlakarleby, och hans musikaliska begåvning rönte uppskattning i såväl Kristinestad som Raumo. Den bevarade orgeln i Ulrika Eleonora kyrka i Kristinestad och orgelfasaden i Raumo kyrka, den största och mest praktfulla orgelfasaden från 1700-talets Finland, visar att Strömbäck trots sin ringa erfarenhet lyckades bygga musikaliskt och tekniskt representativa instrument. Orgelfasaderna visar även att Strömbäck torde ha varit förtrogen med den svenska orgelbyggartraditionen, annars hade han knappast förmått ge dem en så karakteristisk och proportionerlig utformning. Som orgelbyggare hör han nära samman med den skola som uppkallats efter svensken Johan Niclas Cahman. Man kan säga att den cahmanska orgelbyggartraditionen avslutades i Finland med Strömbäck.


 

Nils Strömbäck var viljestark och uppenbart lättretad, och kunde hamna i gräl som fördes vidare till rätten. Det mest häpnadsväckande beviset är organistens dörr i Raumo kyrka. Strömbäck högg ut en dörr i kyrkans stenvägg, eftersom han tyckte det var nödvändigt att kunna ta sig in i kyrkan trots att han förvägrats nyckel.


 

Strömbäcks fyrstämmiga koralbok från 1787 är den näst äldsta finska koralboken som bygger på den första tryckta finska koralsamlingen från 1702. Den äldsta utarbetades 1756 av Bengt Westin, organist i finska församlingen i Stockholm. Det är möjligt att Strömbäcks koralbok hade svensk förebild. En viss originalitet kan dock iakttas i harmoniseringarna, även om deras kvalitet är något varierande. För en del melodier ger Strömbäck lokala varianter.


 

Efter Nils Strömbäck och fram till 1840-talet förekom endast få orgelbyggare i Finland; de flesta orglar i Finland härrörde från Sverige. Under denna period var två betydande orgelbyggare verksamma i Finland, Carl Torenberg och Johan Råman.


 

Pentti Pelto


 

Nils Strömbäck, född 8.5.1751, död ca 1790. Föräldrar, inga säkra uppgifter. Gift 1774 med Christina Tocklin.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. M. Hela, Vanhojen urkujemme vaiheita (1924); J. Martikainen, Orglar i Finland under tiden 1600−1800 (1997); E. Tuppurainen, Suomalaisten virsikirjojen virsien sävelmät 1500-luvun lopulta 1700-luvun puoleenväliin. Virsin, lauluin, psalttarein (1998); E. Valanki, Suomen urut ja niiden rakentajat (1977).


 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 1. Svenska tiden (2008).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4498-1416928957104

 

Upp