THOMÉ, Verner


(1878–1953)


Konstnär


Verner Thomé var framför allt impressionist, men han prövade sig också på pointillism, d.v.s. punktmåleri. Han var en av de första som tillägnade sig den s.k. rena palettens färgvärld. Strandvyer och barn utgör det centrala motivet i Thomés akvareller, men han gjorde sig känd även som en skicklig porträttmålare.

 

Verner Thomés far och mor kom båda från kultursläkter. Fadern, Johan Henrik Thomé, var forstmästare och hade sina rötter i Sverige. Av sin mor, Agnes Wallin, hade han förmodligen fått sina konstnärliga anlag. Thomé föddes i Alajärvi och gick sex klasser i Uleåborgs svenska lyceum. Efter att ha flyttat till Helsingfors var han först anställd vid Tilgmanns litografiska tryckeriföretag, där han gjorde reklamaffischer och illustrerade böcker. Samtidigt studerade han vid universitetets ritsal under ledning av Fredrik Ahlstedt och Albert Gebhard och tog privatlektioner för Eero Järnefelt. Den främsta av hans lärare var dock Helene Schjerfbeck i Finska konstföreningens ritskola. Hon uppmanade Thomé, som redan hade utvecklats långt som tecknare och målare, att helt och hållet ägna sig åt att vara fri konstnär.


 

Sin första studieresa styrde Thomé inte till Paris, som de flesta andra vid denna tid, utan till München och den kungliga konstakademin i Bayern. Där studerade han 1901–1902 framförallt djurmåleri under sakkunnig ledning av professor Heinrich von Zügel. Den goda grundutbildningen ställde Thomé i nästintill samma position som de äldre mästarna. Kontakten med Magnus Enckell i Paris innebar en avgörande förnyelse i hans konstnärliga utveckling.


 

Den viktigaste målningen under den första tiden, ”Lekande pojkar” (1903), som tillkom på Hoglands sandstränder i samarbete med Enckell, var en ljus komposition baserad på varma bruna toner, men redan efter 1905 tillägnade sig Thomé, som en av de första i Finland, den rena palettens principer, d.v.s. användandet av rena oblandade färger. Motiven uttryckte livsglädje och lätthet. Under en resa till Frankrike 1908–1909 bekantade sig Thomé med impressionismen och andra nya trender inom bildkonsten. Det impressionistiska inflytandet är uppenbart i vyn över parken Borély, som han målade i Marseille (1909), men ännu längre gick han i användningen av rena färger i sina målningar från Hogland 1910–1911, som flödar av ljus. Bland dessa finns också ”Badande gossar” (1910) som han tidigare använt i en komposition, denna gång framställd som en rent pointillistisk målning. Samma motiv tar han även upp 1913 i en väggmålning i Bangatans folkskola (numera Cygnaeus lågstadieskola) i Helsingfors.


 

Thomé fick vid denna tid god kritik för sina utställningar, och efter 1912 var han en självskriven medlem av Septemgruppen, som hade grundats av Enckell. Hans målningar fick en mjukare karaktär ju närmare han kom den franska färgkonstens traditioner. Med dessa utgångspunkter specialiserade han sig också på porträttmåleri, där hans tekniska talang kom till sin rätt. Tack vare sin snabbhet kunde han som akvarellist hålla kvar känslan av ögonblickets inspiration. Som landskapsmålare intresserade han sig inte för konstteori, viktigare var den direkta visuella kontakten med motivet.


 

Verner Thomé var ständig ledamot av Finlands konstakademi, och ordinarie medlem av Salon d’automne i Paris. Åren 1937–1944 var han medlem av direktionen för Helsingfors konsthall.


 

Olli Valkonen


 

Verner Thomé, född 4.7.1878 i Alajärvi, död 1.6.­1953 i Helsingfors. Föräldrar forstmästaren Johan Henrik Thomé och Agnes Wallin.


 

VERK. Altartavlan i Alajärvi kyrka; väggmålning i Bangatans folkskola (nuv. Cygnaeus lågstadieskola), Helsingfors. Representerad i Konst­museet Ateneum, Helsingfors; Helsingfors stads konstmuseum; Villa Gyllenberg, Helsingfors; S:t Michels konstmuseum; Åbo konstmuseum; Tavastehus konstmuseum; Imatra konstmuseum, Uleåborgs konstmuseum; Österbottens museum, Vasa; Gösta Serlachius konstmuseum, Mänttä; Alvar Aalto-museet, Jyväskylä.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Suomen taide. Murros­kausi (1985); Paratiisisaari. Menetetty Suursaari taiteilijoiden kuvaamana. Red. L. Räty & E.-K. Hakulinen (2002); H. Tirranen, Suomen taiteilijoita Juho Rissasesta Jussi Mäntyseen (1950); O. Valkonen, Maalaustaiteen murros Suomessa 1908–1914 (1973).


 

BILDKÄLLA. Thomé, Verner. Museiverket.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 2. Ryska tiden (2009).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4920-1416928957526

 

Upp