WICKSTRÖM, John


(1870–1959)


Motorfabrikör, industriråd


John Wickström, som var son till en kopparsmed från Kvevlax, flyttade från orten och började utveckla förbränningsmotorer och tillverka bilar. Han blev emellertid känd för sina båtmotorer av märket Wickström, som från och med 1910-talet åtnjöt en stor popularitet bland båtfolk.

 

Johannes Wickström, som i Förenta staterna antagit namnet John, växte upp på en gård vid namn Wik i Vassors by i Kvevlax socken. I kyrkböckerna är fadern upptagen som kopparsmed men också som fabrikör och målare. Det fanns sammanlagt nio barn i familjen, av vilka den äldsta dottern dog som helt liten. Johannes, som var äldst av syskonen, gick i folkskola i sin hemsocken. Han arbetade dock redan vid unga år i faderns smedja.


 

Efter folkskola och skriftskola började Wickström i likhet med många andra i södra Österbotten planera att flytta till Amerika. En morbror lånade honom pengar och Wickström emigrerade 1889. Såsom många andra finländare arbetade Wickström till en början i gruvor, men hans talanger som smed tog honom snart till en rörläggningsfirma och slutligen till en maskinaffär i Chicago. Affären tillverkade pumpar för höghus för att kunna pumpa vatten ända till de översta våningarna i skyskraporna. Åtminstone två av Johannes yngre bröder, Mickel och Jakob, flyttade också till Chicago, Mickel för gott.


 

Flera framgångsrika uppfinnare har haft sitt ursprung i Wickströms hemtrakter i Kvevlax socken. Sockensmederna är bland annat kända för ”hankmoharven” som blev välkänd bland jordbrukare runt om i hela landet från början av 1900-talet. Johannes Wickström hade sedan barnsben experimenterat och konstruerat olika saker. Som pojke konstruerade han den första cykeln i sin hembygd efter att ha sett en bild i en rikssvensk tidning. Sedan han i Förenta staterna kommit i kontakt med pumpar började han experimentera med att utnyttja förbränningsmotorer som kraftkälla för pumpar.


 

Förbränningsmotorerna var ännu relativt primitiva, men de utvecklades just vid den tiden i snabb takt. John deltog i detta utvecklingsarbete, och han tog också patent på många av sina förbättringar av varmluftsmaskiner. Snart koncentrerade Wickström sig enbart på motorer. År 1898 grundade han i Chicago ett företag för biltillverkning, Chicago Motor Cycle Co. Den första bilen av märket Caloric blev färdig redan samma år. Den väckte stor uppmärksamhet på gatorna i Chicago och kunde beskådas på världsutställningen i Chicago 1901. Det kan nämnas att Henry Ford utvecklade sin egen förbränningsmotor 1887 och byggde sin första bil 1892, men sin bilfabrik i Detroit grundade han först 1903.


 

Bilen Caloric var givetvis primitiv. Den hade en luftkyld bensindriven fyrtaktsmotor på 10–12 hästkrafter. Allt som allt byggdes knappt tio bilar på Wickströms fabrik, vars egentliga huvudartikel inom kort blev båtmotorer. De första Wickströmmotorerna användes av fiskebåtar på de stora amerikanska sjöarna.


 

Efter att ha tillbringat 17 år i Förenta staterna återvände Wickström till Finland. Han fann inte längre amerikanska finansiärer som var villiga att utveckla nya motorer, utan produktionen måste koncentreras till de befintliga primitiva men inkomstbringande motorerna. Wickström trodde att han med stöd av det kapital som han sparat i USA kunde börja utveckla sina uppfinningar mera långsiktigt. Han var i synnerhet intresserad av att utveckla båtmotorer för fiskebåtar. Fiskarna, som var vana att ro eller segla sina båtar, ville till en början inte inse värdet av Wickströms uppfinning, varför han anordnade en uppvisning i amerikansk stil. Han fyllde två fiskebåtar med folk och bogserade sedan dessa båtar med sin egen motorbåt längs Kyro älv. Även med fullt släp avverkade han sträckan på en tredjedel av den tidigare använda tiden.


 

Uppvisningen rönte mycken uppmärksamhet, och intresset för båtmotorer väcktes till den grad att man kunde övergå till serieproduktion. John Wickström grundade tillsammans med sin bror Jakob en fabrik för tillverkning av båtmotorer vid stranden av Metviken på Brändö i Vasa, som när den inledde sin verksamhet hösten 1906 var den första i Finland och den andra i Norden. Motorerna levererades till lantbruksmaskiner, bl.a. för tröskverk, och till fiskare som båtmotorer.


 

Fabriken flyttades 1910 till Vasklot invid Vasas uthamn och omvandlad till aktiebolag fick den namnet Bröderna Wickströms Motorfabrik Ab. Från en ringa början växte fabriken i synnerhet efter första världskriget, och man var hela tiden tvungen att utvidga den. Runt 1950 hade fabriken redan närmare 200 anställda. Produktionen förblev densamma; den bestod av båtmotorer av märket Wickström och motorer för bruk på land. Även dieselmotorer tillverkades. Under 1930-talet uppgick produktionen till ca 1 000 motorer årligen, men denna mängd överskreds mångfaldigt efter andra världskriget. Under 1950-talet hade Vasa blivit centrum för motorindustrin i Finland. Där fanns många fabriker inom branschen, av vilka Wickström var det ledande företaget för tillverkning av små motorer. I synnerhet i den österbottniska skärgården var andra båtmotorer närmast ett undantag.


 

John Wickström, som 1936 tilldelats hederstiteln industriråd, förblev hela sitt liv i ledningen för det företag han grundat. Bland arbetarna betraktades han som en exemplarisk arbetsgivare. Den som fick anställning på Bröderna Wickströms Motorfabrik stannade kvar till pensioneringen. John Wickström var också känd som en aktiv nykterhetsman. Han hade redan i skriftskolåldern anammat principen om total nykterhet och tillämpade denna livet igenom, och han deltog också aktivt i nykterhetsföreningens arbete. Ännu som över 80-årig körde han bil i Vasa och han hann på så sätt vara bilist i ca sextio år.


 

Den forna hemsocknen Kvevlax stod industrirådet Wickströms hjärta nära. Ekonomiskt stödde han kommunen, sin forna folkskola i byn Vassor och i synnerhet Kvevlax slöjdskola i kyrkbyn. Han betraktade yrkesutbildningsverksamheten på landsorten som viktig. Slöjdskolan har också utbildat ett stort antal småföretagare i John Wickströms anda.


 

Wickströms företag överlevde sin skapare med ca ett årtionde. En bidragande orsak till att verksamheten upphörde var att uppfinningsrikedomen försvann från företaget, men den viktigaste var säkert utombordsmotorernas väldiga genombrott vid samma tid.


 

Kai Hoffman


 

Johannes (John) Wickström, född 13.12.1870 i Kvevlax, död 7.6.1959 i Vasa. Föräldrar kopparslagaren Johan Mickelsson Wickström och Brita Lisa West. Gift med (1) Ida Maria Östman 1892, (2) Julia Wilhelmina Bergsten 1919.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Finlandssvenska tekniker V (2005); Vasabladet 13.12.1920, 13.12.1945 och 8.6.1959


 

BILDKÄLLA. Wickström, John. Foto: Ateljé Grönroos, Handelsgillet i Vasa rf:s arkiv/Vasa landskapsarkiv.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 4. Republiken M–Ö (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5183-1416928957789

 

Upp