GRÖNVIK, Axel


(1897–1992)


Nya Pressens huvudredaktör


Axel Grönvik var Nya Pressens långvariga och uppskattade huvudredaktör, som åtnjöt stort förtroende bland såväl finländska som nordiska kolleger. Hängiven tidningsvärvet arbetade han också för Finlands utrikesrelationer under kortare perioder av sitt långa liv.

 

Axel Grönvik utexaminerades som student i sin hemstad Åbo 1915, varefter han inskrevs vid Helsingfors universitet för att studera humanistiska ämnen. Under sin studietid var han bland annat tf. amanuens i Statsarkivet 1918. Sina första steg inom tidningsbranschen tog han 1917 på tidningen Åbo Underrättelser och 1919 på Svenska Tidningen, föregångaren till Svenska Pressen. Då Grönvik blev färdig filosofie kandidat 1922 reste han till Wien för att studera nationalekonomi. Samtidigt var han verksam som tf. sekreterare för generalkonsuln.


 

Grönvik hade redan under sin studietid beslutat sig för att bli tidningsredaktör, och 1922 blev han huvudredaktör för den nygrundade tidningen Nyland. År 1928 övergick han till Hufvudstadsbladet som redaktionssekreterare, och 1933 blev han Karl Ekmans efterträdare som direktör för utlandsredaktionen samt den andra av tidningens två huvudredaktörer.


 

Under vinterkriget var Grönvik verksam på Finlands ambassad i Stockholm, och då fortsättningskriget bröt ut utnämndes han till chef för Informationsverkets byrå för utlandspressen 1941–1942. Då Svenska Pressen lades ner p.g.a. tyskarnas påtryckningar kring midsommaren 1944 avskedade Amos Anderson tidningens huvudredaktör Fredrik Valros. Tidningen började komma ut på nytt på hösten, då vapenstilleståndet trätt i kraft, och Grönvik utnämndes till ny huvudredaktör. Tidningens namn ändrades från början av 1945 till Nya Pressen och dess upplaga var då ca 20 000 exemplar. Den utvecklades till ett ettrigt nyhetsorgan som inte försmådde kulturbevakningen. Grönvik var huvudredaktör för Nya Pressen i mer än två årtionden och lyckades hålla ihop en redaktion där det fanns många starka viljor. Han gick i pension hösten 1966, tre månader före sin 70-årsdag.


 

Axel Grönvik, vars aktiva karriär som tidningsman innefattade ett halvt århundrade, var en riktig gamla tidens journalist: han uppförde sig belevat och var en civiliserad och elegant herreman. Omtyckt var han bland sina kolleger och arbetskamrater och en populär huvudredaktör på Nya Pressen. Grönvik var en kompetent, skicklig och fyndig journalist, som var speciellt intresserad av pressetiska frågor och tryckfriheten.


 

Grönviks karriär inom tidningsbranschen innefattade också viktiga förtroendeuppdrag under flera årtionden, och hans roll var betydande inom det nordiska journalistsamarbetet. Han var ordförande för Finlands svenska publicistförbund, ordförande för Finlands journalistförbund, han var sekreterare för den finländska sektionen av styrelsen för Nordiska pressmötet samt ordförande för Nordiska journalistförbundet. Grönviks hemvist i politisk mening var Svenska folkpartiet och han var bl.a. medlem av Svenska Finlands folkting.


 

Lars-Folke Landgrén


 

Axel Adolf Emil Grönvik, född 18.1.1897 i Tammerfors, död 11.12.1992 i Helsingfors. Föräldrar filosofie doktorn Emil Ivar Grönvik och Anna Sofia Törngren. Gift 1924 med Ann-Mari Nordman.


 

PRODUKTION. Upplysningsfilosofien och historieskrifningen. Finsk tidskrift 85/1918; Generaler och fältöverstar (1940); Vem var redaktörn. Festskift tillägnad Amos Andersson den 3 september 1948 (1948); Sjunde nordiska pressmötet i Helsingfors 1939 (1950); Brokiga blad ur publicistförbundets krönika. Historiska och litteraturhistoriska studier 46/1971.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Axel Grönvik död. Nestor i finlandssvensk press. Svenska Dagbladet 8.1.1993; Opinionsbildare I. Fil.mag. Axel Grönvik, chefredaktör, Svenska Pressen, Helsingfors. Vår tid 20−21/1944; G. Steinby, Journalister och publicister i svensk press under tvåhundra år (1981).


 

BILDKÄLLA. Grönvik, Axel. SLS/ Historiska och litteraturhistoriska arkivet.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 3. Republiken A–L (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4400-1416928957006

 

Upp