CATANI, Florio


(1781–1871)


Restauratör, sockerbagare


Florio Catani var en sockerbagare av schweiziskt ursprung som på 1800-talet på Esplanaden i Helsingfors grundade en ny typ av café, som kombinerade bageri och servering. Catanis och hans arvtagares långvariga verksamhet medverkade till att den europeiska konditori- och bakelsekulturen rotade sig i Finland.

 

När republiken Venedig 1764 utvisade räto­romanerna från den fattiga schweiz­iska kantonen Graubünden, som alltsedan 1500-talet hade specialiserat sig på sockerbagarens yrke, spred sig släkterna till andra delar av Europa och i början av 1800-talet även till Skandinavien. År 1814 anlände Christian Menn till Finland via Göteborg och Stockholm, efter honom kom Johan Kestli, Andreas Bonorandi och Raget Bandli. År 1825 anlände Florio Catani; han hade fått borgarrättigheter som pastejbagare i Göteborg 1811.


 

Florio Catani inledde sin verksamhet i Borgå. På grund av den avoga inställningen bland de finska bagarna idkade schweizarna nära samarbete med varandra. År 1828 hyrde Catani uppenbarligen Bonorandis verksamhet i Helsingfors, och i början av 1830-talet öppnade han ett konditori i Gloet i ett hus han byggt på Norra esplanaden 31. Caféet blev ett populärt tillhåll för den unga huvudstadsbefolkningen, bland annat för studenter, vilket chefredaktören och författaren August Schauman beskriver i sina hågkomster Nu och Förr (1886).


 

Den nyhet som Catani och schweizarna introducerade var en kombination av bageri och servering. Tekniken var avancerad, och de använde bland annat jäst som jäsningsmedel. Caféernas produktutbud var brett, och verksamheten annonserades i nyhetstidningarna. Med pastejerna och bakelserna erbjöds varma drycker, viner och likörer. År 1836 ansökte Catani framgångsrikt om att få biljard­rättigheter i Borgå.


 

Catanis konditori upprätthölls på Esplanaden av tre generationer fram till 1917, först av sonen Florio Anton Catani och sedan av sonsonen John Catani. John Catani, som även blev berömd som konståkare, lät 1890 bygga ett stort stenhus i vilket han senare öppnade sitt berömda konstnärskonditori.


 

Bo Lönnqvist


 

Florio Theodor Catani, Flurin Duosch, född 1781 i Lavin, Unter Engadin, Graubünden, död 1871 i Helsingfors. Föräldrar Tumasch Catani och Stasia Saluz. Gift 1816 med Inga Helena Hallberg.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. S. Hirn, Sockerbagaren från Graubünden (1974); D. Kaiser, Fast ein Volk von Zuckerbäckern? Bündner Konditorien, Cafe­tiers und Hoteliers in europäischen Landen bis zum Ersten Weltkrieg (1985); B. Lönnqvist, Bakelser i Helsingfors. Narinkka 1986−1987; B. Lönnqvist, Bakelser. En studie i lyxens kulturella formspråk (1997); A. Mäkelä-Alitalo, Borgå stads historia III:1 (2000).


 

BILDKÄLLA. Catani, Florio. Teckning. Foto: Ateljé V. Selling. Museiverket.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 2. Ryska tiden (2009).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4707-1416928957313

 

Upp