FEDERLEY, Alex


(1864–1932)


Tecknare, illustratör


Alex Federley var den förste store skämttecknaren i Finland. Han var banbrytande vid en tid då skämttecknandet upplevde en första blomstring i Finland och då flera tidningar som på ett skämtsamt sätt kommenterade dagshändelserna gavs ut. Som bokillustratör åstadkom han ett rikt ma­terial i många genrer.

 

Alex Federley genomgick tekniska realskolan i Åbo. Han fick en grundlig konstutbildning, som ritare vid Åbo järnmanufakturbolag, vid ritskolan i Åbo 1882–1885 och i Finska konstföreningens ritskola i Helsingfors 1885–1888. Efter att ha tilldelats statens resestipendium 1891 studerade han teckning för Jules Joseph Lefebvre och Tony Robert-Fleury vid Académie Julian i Paris 1891–1893. Så sent som 1900 finansierade han en resa till Paris med hjälp av ett statligt resestipendium.


 

Federley började som illustratör och fick mera praktisk arbetserfarenhet genom några anställningar inom den gra­fiska branschen. Hans tidiga illustrationer finns till exempel i Rafael Hertzbergs Helsingfors för trehundra år sedan och i våra dagar (1888).


 

Med skämtteckningar började han i Spets, som utkom på 1880-talet. Därefter tecknade han för Velikulta, som började utges under andra hälften av 1890-­talet. Det var emellertid först när skämttidningen Fyren började utkomma 1898 som Federley fann sitt rätta forum och karikatyr­tecknandet. Även om han också i fortsättningen tecknade för den finskspråkiga Velikulta var den svensksinnade Fyren den tidning som han identifierade sig mest med. Han var tidskriftens ledande tecknare fram till 1920-talet.


 

Federleys främsta förebild var Adolf Oberländer vid tidningen Fliegende Blätter från München. Precis som Oberländer tecknade Federley, under pseudonymen Ante, naivt oförställda bilder. Han förverkligade med stor yrkesskicklighet och noggrannhet redaktionens idéer, om än ibland något torrt. I början av seklet tog även han i viss mån intryck av jugendstilen i München och den legendariska Simplicissimus, vilket gav hans penna ännu mer flyt. I den politiska satirens tjänst utvecklade Federley karikatyren.


 

Federley utsträckte tecknandet till post- och vykortens område och fortsatte även som bokillustratör. Han bidrog inte minst med rese- och landskapsskildringar och samarbetade till exempel med August Ramsay, för att stimulera vandringslust och tidig turism i Finland. Med sina landskapsakvareller i A Summer Tour in Finland (1908) bidrog han till att göra Finland känt utomlands. År 1929 gav han ut en egen barnbok med titeln Bilder och visor. Små spånor och flisor – i färger och ord – från mitt arbetsbord.


 

Inför det första valet till enkammarlantdag 1907 teckande Federley för Svenska folkpartiet ”Mannen med flaggan”, en kustbo på ett skär som håller en flagga med Finlands heraldiska lejon i gult på röd botten. Detta partiemblem kom att förbli i bruk i över femtio års tid.


 

Alex Federley var i första hand tecknare, och utöver skämttecknandet var han alltså också en flitig illustratör och affischtecknare. Men han målade också akvareller, som förevisades vid flera olika konstutställningar kring sekelskiftet. Han blev 1900 ritlärare vid Helsingfors förberedande yrkesskolor för gossar och föreståndare för skolan 1905–1927. Åren 1894–1916 var han intendent vid Finska konstföreningen och 1924 kallades han till hedersledamot.


 

Aimo Reitala


 

Alexander (Alex) Thiodolf Federley, född 12.7.1864 i Åbo, död 17.11.1932 i Helsingfors. Föräldrar auditören Axel Thiodolf Federley och Ida Josefina­ Thomé. Gift 1898 med konstnärinnan Sanny Charlotta Hagelstam.


 

VERK. Representerad i konstmuseet Ateneum, Helsingfors; Helsingfors stadsmuseum.


 

PRODUKTION. (Illustrationer i åtskilliga böcker av andra författare) Sagor om djur och fåglar, mest om fåglar (1922); Bilder och visor. Små spånor och flisor – i färger och ord – från mitt arbetsbord (1929); Lauluja ja kuvia. Lapsille huvia (1929).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. L. Ahtola-Moorhouse, Miksihän Andrew Eriksson pitää Alexander Federleyn kuvituksista? Jag hittade något trevligt. Festskrift till Andrew Eriksson (2008); A. Reitala, Pilakuvataide Suomessa. Näyttely Tuomiokirkon kryptassa 18.1−8.2.1996 (1996).


 

BILDKÄLLA. Federley, Alex. Museiverket.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 2. Ryska tiden (2009).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4734-1416928957340

 

Upp