TALLGREN, Carl Olof


(1927– )


Partiordförande, minister, 
verkställande direktör


Under en lång politisk karriär var Carl Olof Tallgren en ledande företrädare för Svenska folkpartiet. Han var partiordförande, riksdagsman och finansminister. Tallgren verkade även framgångsrikt som sekreterare för Stiftelsen för Åbo Akademi och som vd för Föreningen Konstsamfundet.

 

Carl Olof Tallgren växte upp i Åbo och avlade studentexamen vid stadens Svenska klassiska lyceum 1945. Efter studentexamen skrev han in sig vid Åbo Akademi och avlade 1951 sin politices kandidatexamen. Därefter var han 1952–1962 anställd som ombudsman vid Åbolands kommunförbund. År 1957 blev han också verksamhetsledare i Åbolands distrikt för Finlands Röda Kors.


 

Dessa uppgifter gjorde att C. O. Tallgren fick ett brett kontaktnät, som han senare hade nytta av då han blev allt mer engagerad i politiken. Han var en period ordförande för Åbo Akademis studentkår och likaså ordförande för Svensk Ungdom (SU) i Åbo. I riksdagsvalet 1958 ställde han upp som kandidat för Svenska folkpartiet (SFP) i Åboland och blev suppleant för minister Ralf Törngren. Tallgren, som 1960 blivit vald till förbundsordförande i SU, blev våren 1961 riksdagsman efter Törngrens överraskande bortgång. Därefter satt han i riksdagen ända till 1975, då han inte längre ställde upp för återval. Han var under många år också ordförande för den svenska riksdagsgruppen. Som politiker var Tallgren utpräglat liberal och bildade tillsammans med Kristian Gestrin en stark liberal SFP-duo i 1970-talets rikspolitik.


 

Det var också på det rikspolitiska planet som C. O. Tallgren skördade sina lagrar inom politiken. Han var finansminister i Ahti Karjalainens andra regering 1970–1971 och efterträdde 1974 Kristian Gestrin som ordförande för SFP, en uppgift som han handhade i tre år till 1977 då Pär Stenbäck tog över. Tallgrens tid som partiledare inföll under de stormiga åren efter omvalet av president Urho Kekkonen med en undantagslag 1974. SFP splittrades och dess högerflygel med Georg C. Ehrnrooth i spetsen lämnade SFP och bildade ett eget parti.


 

C. O. Tallgren var 1964–1973 anställd som skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi, varefter han efterträdde Tor-Erik Lassenius som verkställande direktör för Föreningen Konstsamfundet, ett uppdrag som han handhade till 1991. Under denna tid säkrades arvet efter Amos Anderson på ett – som det senare skulle visa sig – framgångsrikt sätt, fastän Tallgren och Konstsamfundets styrelse i början rönte en hel del kritik för sina åtgärder. Speciellt tryckeribolaget Oy Tilgmann Ab, en gång Nordens största tryckeri, var en källa till bekymmer. Konstsamfundet avstod slutligen från Tilgmann och slutresultatet visavi ekonomin blev ytterst tillfredsställande. På Svenska dagen 1985 kunde Forum-­komplexet med sina många affärslokaler i huvudstadens absoluta centrum öppnas, och därmed var Konstsamfundets ekonomi och Amos Andersons arv definitivt räddat. Under 1990-talet utökade Konstsamfundet sitt tidningsinnehav med Borgåbladet, Östra Nyland och Österbottningen. Den s.k. HAB-krisen i slutet av 1980-talet renderade Konstsamfundet och dess vd mycken kritik, men också här har utvecklingen visat att Konstsamfundet gjorde rätt då man avstod från att satsa ytterligare pengar i banken.


 

Tallgren har gjort stora insatser i Finlands näringsliv, bl.a. som ordförande i Stiftelsen för Åbo Akademi 1982–1997, som ordförande i styrelserna för Oy Partek Ab, Konstsamfundet, Oy Stockmann Ab, Oy City Forum Ab, Hufvudstadsbladet Ab m.fl. Antalet styrelse- och direktionsuppdrag är betydligt större. Partek, där Tallgren länge var styrelseordförande, är en annan framgångshistoria, där omvandlingen från ett inhemskt företag till en internationell koncern lyckades över alla förväntningar.


 

C. O. Tallgrens stora intresse är skärgårdsliv och segling, två passioner som låtit sig väl förenas. Sedan 1958 har familjens sommarstuga i Kvivlax i Nagu varit en fast punkt i tillvaron, och en av Tallgrens ledstjärnor för de samhällspositioner han innehaft har varit att söka främja skärgårdens väl. Särskilt har Tallgren ägnat skärgårdsmiljön sin omsorg.


 

För att hedra minister C. O. Tallgren på sjuttioårsdagen i januari 1997 beslöt stiftelsen för Åbo Akademi att finansiera en särskild professur i samhällsekonomiska ämnen. På Tallgrens initiativ instiftades vid Konstsamfundet samtidigt en åboländsk skärgårdsfond som bär jubilarens namn. Den är ämnad att hjälpa enskilda svenskspråkiga skärgårdsbor att bygga och bo kvar i en levande åboländsk skärgård.


 

Lars-Folke Landgrén


 

Carl Olof Kristian Tallgren, född 28.1.1927 i Åbo. Föräldrar kontorschefen, vicekonsuln Karl Nikolai Tallgren och Ella Alica Lindh. Gift 1950 med merkonomen Gurli Vivica Öhman.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Ett arv som bär frukt. Föreningen konstsamfundet 60 år. Red. A. G. Lindqvist (2000); D. Krook, Carl Olof Tallgren. Från hetluft in i svalkan. Svenskbygden 75/1996; G. C. Ehrnrooth, Simma med krokodilerna. En oliktänkare i Kekkonens republik (1999); Makthavare med distans. Hufvudstadsbladet 28.1.1997; Partek en förebild för andra. Åbo Underrättelser 25.1.1997.


 

BILDKÄLLA. Tallgren, Carl Olof. 1975. Uusi Suomis bildarkiv.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 4. Republiken M–Ö (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4888-1416928957494

 

Upp