MÖLLER, Knud


(1919–1993)


Radioredaktör


Knud Möllers internationella bakgrund och hans verksamhet under andra världskriget påverkade hans val av karriär som utlandskorrespondent. I Finland blev han nationellt känd genom radio och television, men han gjorde också en lång karriär som skrivande redaktör.


 

Knud Möllers danska föräldrar flydde 1918 från S:t Petersburg till Finland. Möller föddes året därpå i Helsingfors, där han gick i finskspråkig skola och avlade studentexamen 1938. Redan som yngling började han medarbeta i danska tidningar. Möller anmälde sig som dansk frivillig till vinterkriget – finländskt medborgarskap sökte han först trettio år senare. Han hann emellertid inte delta i vinterkrigets eldstorm.


 

Under fortsättningskriget verkade Möller enligt egen uppgift som spion i Danmark. Efter kriget återvände han till Finland och fick sin första fasta anställning vid Agrarförbundets presscentral. Han tjänstgjorde samtidigt som hallåman vid Finlands rundradio och som medarbetare i utländska tidningar. Vid radion övergick han från hallåman till redaktör och verkade både på finska och svenska. Möller klarade av att intervjua människor på nio språk. Vid sidan av utrikesfrågor hade Möller också andra uppgifter vid Rundradion – bland annat refererade han president K. J. Ståhlbergs begravning 1952.


 

Möller följde med och rapporterade om många kriser i olika delar av världen, men hans enda fasta anställning som korrespondent var i Paris och i Östberlin, där han emellertid ansåg att hans ställning som korrespondent var outhärdlig. Utrikeskorrespondentens arbete hade många skuggsidor. Oregelbundna, plötsliga och även farliga resor ansträngde familjelivet och i hemlandet hade de oregelbundna arbetstiderna och kvälls- och nattarbeten samma effekt. Flera av Möllers äktenskap upplöstes. Allt som allt hann Möller vara gift tre gånger.


 

Möllers arbetskapacitet och mångsidighet som journalist var lika oöverträffade som hans livslust. Tack vare sin charmerande personlighet var han en favorit både hos den stora allmänheten och bland sina kolleger. Han gick i pension från Rundradion som 63-åring men verkade som journalist ända till sin död. Ingen känner till hur många notiser och artiklar från olika europeiska länder han stod bakom, men det är mycket möjligt att Möller var alla tiders mest produktiva nyhetsredaktör i Finland. Som pensionär utgav han också sina memoarer, Möllerin matkassa (1990, På resa med Möller).


 

Knud Möller gjorde också en kort politisk karriär: han var elektor för Paavo Väyrynen vid presidentvalet 1988 och satt en period i Centerpartiets grupp i stadsfullmäktige i Helsingfors.


 

Seppo Heikki Salonen


 

Knud Albert Möller, född 17.1.1919 i Helsingfors, död 23.4.1993 i Helsingfors. Föräldrar servitören Adam Gottlieb Kai Möller och Agnes Hansine Karoline Birn. Gift med (1) tandläkaren Birgit Marianne Westermarck 1944, (2) Zoé Abramenko 1956, (3) Taru Marja Hannele Ylkänen 1972.


 

PRODUKTION. Möllerin matkassa (tills. med R. Ikävalo, 1990).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. R. Salokangas, Yleisradion historia II 1949−1996. Aikansa oloinen (1996).


 

BILDKÄLLA. Möller, Knud. Rundradions arkiv.