ACERBI, Giuseppe


(1773–1846)


Kompositör, diplomat, upptäcktsresande


Italienaren Giuseppe Acerbi företog 1799 en resa till Nordkap, under vilken han vistades några månader i Uleåborg. Den resebok som han gav ut gjorde norra Finland känt i vida kretsar i Europa.

 

Giuseppe Acerbi föddes i Castel Goffredo nära Mantua. Hans far Giacomo Acerbi var en förmögen jordägare. Giuseppe Acerbi studerade för jesuiten Saverio Bettinelli, den lombardiska upplysningens förgrundsgestalt, och avlade 1794 examen i juridik vid universitetet i Pavia. Han studerade också flitigt musik och blev en skicklig klarinettist. Giuseppe Acerbi komponerade själv, varav några stycken under sin resa i Finland.


 

När franska revolutionens idéer nådde Italien var Acerbi ännu en ung man. Han fick också uppleva hur Italien erövrades av Napoleon. För att rädda sin son undan de politiska svallvågorna, och i linje med mondänt bruk, beslöt Giacomo Acerbi att sända sonen på en längre resa utomlands. Tjugotre år gammal gav sig Giuseppe Acerbi ut på en grand tour som förde honom från Italien ända till Nordkap.


 

Efter att ha rest via Wien genom 
Tyskland anlände Acerbi 1798 till Skandinavien. Han tillbringade vintern 1799 i Stockholm, varifrån han i mitten av mars fortsatte i riktning mot Nordkap. Rutten gick över Åland till Åbo, dit Acerbi anlände den 23 mars tillsammans med sina reskamrater Bernardo Bellotti från Brescia och den svenske översten A.F. Skjöldebrand. Sällskapet gav sig åter av den 26 mars, och den 11 april kom de till Uleåborg, där de uppehöll sig ungefär två månader. I juni fortsatte resan igen, och Nordkap nåddes den 18 juli 1799. Återfärden följde samma rutt fram till Uleåborg; därifrån fortsatte resenärerna sjövägen till Stockholm. Under hösten och största delen av vintern 1799 vistades Acerbi och Bellotti i huvudstaden.


 

I april 1800 reste Giuseppe Acerbi tillsammans med sin kamrat Bellotti via Oslo till Trondheim och Bergen. Därefter begav de sig till Danmark och anlände slutligen till Hamburg hösten 1800. I Hamburg stannade de några månader. Acerbi lyckades där intervjua den tyske skalden Friedrich Klopstock. Från Hamburg tog Acerbi ett fartyg till England.


 

I England bearbetade Acerbi sina många anteckningar och sin dagbok från resan i norr. I London 1802 utkom Travels through Sweden, Finland and Lapland, to the North Cape in the Years 1798 and 1799 (Resa genom Sverige, Finland och Lappland till Nordkap). Acerbi var en av de få utomskandinaviska 
resenärer som tagit sig till Nordkap till största delen landvägen, och boken fick genast stor uppmärksamhet. Acerbi var också den första som gjorde finsk folkdiktning känd i Europa, och i sin bok ger han några prov på denna. Material hade han fått av bl.a. Henrik Gabriel Porthan och Frans Mikael Franzén. Om skildringen av Lappland fick beröm, utsattes i gengäld den del som behandlade Sverige för stark kritik av svenska myndigheter. De satiriska uttalanden som Acerbi i sin resebok fällt om den svenska monarkin beredde honom stora svårigheter efter att han i Paris trätt i tjänst som diplomat.


 

Travels översattes till tyska (1803), franska (1804) och holländska (1804–1806), men först 1832 kom boken ut i en italiensk, något populariserad version. Vid det laget hade Acerbi emellertid övergivit sin ungdoms intressen. Åren 1816–1826 ledde han en ansedd milanesisk tidning, Biblioteca Italiana. Därefter gick han i diplomatisk tjänst för Österrike. Acerbi fick nya möjligheter att resa. Åren 1826–1834 verkade han som österrikisk konsul i Egypten, och kunde 1829 publicera en detaljerad dagbok från sejouren.


 

Travels through Sweden, Finland and Lapland, to the North Cape ger prov på ett stort intresse för Finland och finländarna. Acerbi skildrar med stor sympati såväl ståndspersonerna, närmast en svensktalande befolkning, som de finska bönderna. Däremot ägnar han inte samerna något nämnvärt intresse. Tack vare Acerbi var Finland i början av 1800-
talet inte längre ett vilt och okänt land för det övriga Europa. Hans verk har haft stor betydelse för historieskrivningen i Finland.


 

Luigi G. de Anna


 

Giuseppe Acerbi, född 1773 i Castel Goffredo i Italien, död 1846. Far Giacomo Acerbi.


 

VERK. Concerto per clarinetto e cembalo. Livorno (1999).


 

PRODUKTION. Travels through Sweden, Finland and Lapland, to the North Cape in the Years 1798 and 1799. London (1802) (på tyska 1803, franska 1804, holländska 1804−1806, italienska 1832, svenska och finska 1953); Viaggo in Lapponia 1799. Giuseppe Acerbi sul cammino de Capo Nord II (1966); Il viaggio in Svezia e in Norvegia (1799−1800). Giuseppe Acerbi sul cammino di Capo Nord III. (2000)


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Giuseppe Acerbis arkiv, Nationalbiblioteket. G. Acerbi, R. Wis, Inledning. G. Acerbi, Resa i Finland 1799 (1953); Resa i Lappland 1799 (1963); Giuseppe acerbi tra classicismo e restaurazione. Atti del convegno 31.5.–2.6.1966 (1997); E. Saarenheimo, Retki euroopan ääreen. Giuseppe Acerbi ja hänen Lapin matkansa 1799 (1989).


 

BILDKÄLLA. Acerbi, Giuseppe. Kopparstick. Museiverket.