BLF – Biografiskt lexikon för Finland

är ett uppslagsverk på svenska om personer med anknytning till Finlands historia och nutid. Verket omfattar mer än 1 600 biografiska artiklar om personer från korstågstiden till vår egen tid, skrivna av landets främsta specialister och historiker. Utgivningsarbetet har ägt rum vid Svenska litteratursällskapet i Finland.

BLF utgavs i fyra tryckta band 2008–2011, och ett mindre antal artiklar publicerades på nätet redan 2007. Sedan december 2014 finns hela verket fritt tillgängligt i en sökbar elektronisk utgåva.

Den tryckta upplagan av verket utgavs gemensamt av Svenska litteratursällskapet och Atlantis, och kan köpas i bokhandlar i Finland och Sverige.

Grunden för BLF utgörs av Kansallisbiografia, ett personhistoriskt verk utgivet av Finska Litteratursällskapet. Ett urval av Kansallisbiografias artiklar har översatts och samtidigt anpassats till en publik som läser på svenska. Därtill innehåller BLF ett antal nyskrivna personporträtt (markerade som ”BLF original”). De nya artiklarna handlar särskilt om sådana personer som spelat en betydande roll i landets svenskspråkiga offentlighet och institutioner.

Till skillnad från äldre verk av samma typ, som ofta koncentrerat sig på s.k. märkesmän och deras verksamhet, präglas BLF både av en strävan efter kulturhistorisk förståelse och av en större samhällelig bredd. Här finns fler kvinnor och fler representanter för olika näringar, t.ex. hantverkare, bruks- och industripionjärer samt entreprenörer inom tidigare åsidosatta områden. I urvalet ingår även en del personer födda utomlands, såsom upptäcktsresande som gjort Finland bekant i utlandet.

 

logon SLS