DAHLSTRÖM, Fabian


(1930– )


Musikforskare, professor


Professor Fabian Dahlström är en internationellt känd musikforskare som framför allt uppmärksammats för sin forskning kring Jean Sibelius och dennes musik. Han har även bedrivit omfattande forskning i bl.a. Östersjöområdets äldre musikhistoria, organo­logi, lokal- och institutionshistoria m.m. Under åren 1978–1993 var han professor i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Dahlström har därtill verkat som musik­pedagog och professionell musiker, bl.a. som en av Finlands mest framgångsrika blockflöjtister.

 

Fabian Dahlström föddes 1930 i Åbo, där han växte upp i en musikalisk miljö. Modern Greta Dahlström var musikpedagog, folkmusikforskare och komponist som hade studerat vid Helsingfors musikinstitut för bland andra Martin Wegelius. Fadern Svante Dahlström, en av initiativtagarna till Åbo Akademi och e.o. professor i Finlands historia, var även han aktiv inom det finlandssvenska musiklivet. Föräldrarna var nära bekanta, både privat och professionellt, med musikprofessorn Otto Andersson.


 

Fabian Dahlström var först elev vid De svenska läroverkens i Åbo orkesterskola och fick 1951 diplom i klarinettspel vid Sibelius-Akademin. År 1955 avlade han också musiklärarexamen och kapellmästarexamen vid samma läroanstalt. Bland hans lärare fanns Mauno Hirvonen (klarinett), Bengt Carlson och Nils-Eric Fougstedt (teo­ri) samt Leo Funtek (orkestrering och dirigering). Vid sidan av studierna spelade han också blockflöjt, vilket han senare studerade för bl.a. Hans-Martin Linde vid Schola Cantorum Basiliensis. Dahlström är en av pionjärerna på området i Finland och inledde ca 1960 en framgångsrik karriär, både som solist och som kammarmusiker. Han har även gett ut läroböcker och undervisat i blockflöjtspel, bl.a. vid Sibelius-Akademin och Martin Wegelius-institutet. Därutöver har han haft åtskilliga uppdrag som klarinettist och dirigent i kör- och orkestersammanhang.


 

Åren 1955–1967 var Dahlström stadskapellmästare i Hangö. Denna tjänst inbegrep varierande och omfattande musik­undervisning, kör- och orkesterledning m.m., vilket 1964 ledde till att han grundade Hangö musikskola. Från 1967 var han lektor i musik vid Ekenäs seminarium. Han avlade en kandidatexamen i humanistiska vetenskaper vid Åbo Akademi 1966 och den följdes av filosofie kandidatexamen med musikvetenskap som huvudämne 1970 och licentiatavhandling 1972. År 1974 blev Dahlström utnämnd till lektor i musik­undervisningens didaktik vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet, en tjänst som han innehade fram till 1978. År 1976 disputerade han på en avhandling om tonsättaren och klarinettisten Bernhard Henrik Crusell. Från 1973 var Dahlström tf. professor i musikvetenskap vid Åbo Akademi, fem år senare blev han ordinarie professor och samtidigt föreståndare för Sibeliusmuseum. Åren 1985 till 1987 var han ordförande för Finlands symfoniorkestrar r.f.


 

Under sin forskarkarriär har Dahlström bedrivit ingående och grundläggande forskning på många områden, med tyngdpunkten på instrumentforskning, finländsk och nordisk musikhistoria och Jean Sibelius. Han var bland annat en av författarna till Finlands musikhistoria i fyra band som vann Fack-Finlandia-priset 1997. Han medverkar även i ett omfattande tysk-nordiskt forskningsprojekt som studerar Östersjöområdet som musikaliskt landskap på 1600- och 1700-talen, med betoning på stadsmusikantväsendet. Hans Sibelius­forskning innefattar bl.a. en preliminär förteckning över Sibelius verk (1987) samt en komplett verkkatalog med notexempel, en omfattande bibliografi (2003) och utgåva av Sibelius dagbok 1909–1944 (2005). Han var 1996–2000 huvudredaktör för den kritiska utgåvan av Sibelius samlade verk (Jean Sibelius Works. A Critical Edition) som påbörjades 1996 och som planeras komma ut i totalt 52 volymer.


 

Niklas Nyqvist


 

Fabian Dahlström, född 19.6.1930 i Åbo. Föräldrar professorn Svante Dahlström och musikläraren Sofia Margareta (Greta) Stenbäck. Gift 1957 med filosofie magistern, lektorn Inga Wilhelmina Liewendahl.


 

PRODUKTION. Bernhard Henrik Crusell. Klarinettisten och hans större instrumentalverk (1976); Musikliv i Hangö 1847–1914 (1976); Finländsk kla­ver­tillverkning före år 1900, samt beskrivning av Sibelius­museets inhemska klaversamling (1978); Sibelius-Akademin 1882–1982 (1982); Nils-Eric Fougstedts kompositioner för kör (1984); The Works of Jean Sibelius (1987); Akademiska sångföreningen 1838–1988 (1988); Suomen musiikin historia I. Ruotsin vallan ajasta romantiikkaan (tills. med E. Salmenhaara, 1995); Jean Sibelius. Thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner Werke. Wiesbaden (2003); Sibelius dagbok 1909–1944. Red. F. Dahlström. Stockholm och Helsingfors (2005). Bidrag i verken: Musiken i Sverige I–II. Stockholm (1993–1994); Musik i Norden. Stockholm (1997); Musikgeschichte Nordeuropas. Stuttgart (2001).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Personalia och tidningsurklipp, Sibelius-museums arkiv, Åbo; Hundra vägar har min tanke. Festskrift till Fabian Dahlström. Red. G. D. Goss et al. (2000).


 

BILDKÄLLA. Dahlström, Fabian. Uusi Suomis bildarkiv.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 3. Republiken A–L (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-4352-1416928956958

 

Upp