JÄNTTI, Yrjö A.


(1905–1985)


Förlagsdirektör


Yrjö A. Jäntti var i hela sitt yrkesverksamma liv anställd vid Werner Söderströms förlag och tog 1952 över direktörskapet efter sin far, Jalmari Jäntti. Hans sextonåriga chefsperiod kännetecknades av ett konservativt förhållningssätt särskilt gentemot den moderna inhemska skönlitteraturen. Samtidigt var det under hans period som förlaget publicerade Väinö Linnas Okänd soldat och torpartrilogin Här under polstjärnan.

 

Yrjö A. Jäntti föddes i Borgå, där hans far Jalmari Jäntti var litterär direktör i bokförlaget Werner Söderström (WSOY). Efter avslutade studier anställdes Yrjö A. Jäntti 1926 vid förlaget. Han tjänstgjorde som företagets prokurist från 1931 och som biträdande chef från 1935. Då han 1952 utsågs till sin fars efterträdare som chefdirektör hade han en mångsidig erfarenhet av allt som har att göra med bokutgivning. Jänttis efterträdare som chef för WSOY, Hannu Tarmio, beskrev honom på följande sätt: ”Han behärskade områdets alla konstgrepp och hela den tekniska processen från redaktionsarbete till bokbindning och bokhandel. Efter tiotals år i branschen hade han dessutom en otroligt omfattande kännedom om finska beslutsfattare, konstnärer och vetenskapsmän. Allt detta förenades med en passionerad inställning till det egna arbetet, till litteraturen, bildkonsten och musiken.”


 

På Jänttis tid kännetecknades WSOY:s utgivningspolitik av en viss konservatism. Styrelsen påminde om en herrklubb, som efter sina torsdagsmöten förflyttade sig till hotell Tornis tionde våning för att inta lunch. För den unge Hannu Tarmio, som då förestod förlagets fakta- och läroboksavdelning, tedde sig sällskapets diskussioner förvirrande om också intressanta. Då Tarmio senare i egenskap av ny vd försökte modernisera utgivningspolitiken, uppstod en konflikt som utmynnade i att han blev avskedad. På bolagsstämman vann emellertid Tarmios linje med knapp majoritet.


 

Under Yrjö A. Jänttis tid var det den nya inhemska skönlitteraturen som vållade huvudbry. Dess moderna riktningar vann inte gehör hos förlagsdirektören. Däremot gav WSOY under Jänttis tid ut Väinö Linnas stora romaner Okänd soldat och den s.k. torpartrilogin Här under polstjärnan (Högt bland Saarijärvis moar, Upp, trälar och Söner av ett folk). I en festskrift till Väinö Linna har Jäntti beskrivit utgivningsprocessen för Okänd soldat. Under Jänttis chefsperiod, i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet, utkom också uppslagsverket Oma maa (Det egna landet); en omfattande översikt över den finska kulturen med professor Edwin Linkomies som huvudredaktör.


 

Förlagsdirektören Jäntti fann näringslivets intresse för förlaget högst betänkligt, enligt Tarmio. Jäntti följde härvidlag liknande principer som sin far, Jalmari Jäntti: ekonomisk vinst skulle underordnas nationella värden. Företagets lönsamhet var ett ämne som ofta föranledde dispyter mellan Jäntti och styrelseledamoten Ilmari Melander.


 

Under hela sin förlagskarriär bedrev Jäntti också en egen, mångsidig litterär verksamhet. Han författade WSOY:s historik från 1878–1928 (i tre volymer 1928), boktryckarkonstens historia (1940) samt bokhandelns och förlagsverksamhetens historia (1950). Dessutom var han redaktör för ett antal bildverk och årsböcker. Det främsta av hans redaktionella arbeten är Suomen sana (1963–1967, Finlands ord), en antologi i 24 volymer över finsk litteratur, som han ägnade sig helhjärtat åt i slutet av sin karriär. Förutom Jäntti bestod redaktionskommittén av Martti Haavio, Kauko Kare och Thomas Warburton. Jänttis antologi utkom ungefär samtidigt som det konkurrerande förlaget Otava utgav Suomalaisen kirjallisuuden antologia (Antologi över Finlands litteratur) och Suomen kirjallisuuden historia (Finlands litteraturhistoria), båda i åtta volymer.


 

Jäntti deltog aktivt i den finska PEN-klubbens verksamhet. Då och då samlades man i Jänttis hem – ett sådant möte beskrivs i ett stort upplagt bildreportage i Suomen Kuvalehti 1949. Jäntti var PEN-klubbens ordförande 1948–1967. Efter sin pensionering ägnade sig Jäntti åt att samla konst. Sin konstsamling donerade han sedermera till Borgå stad.


 

H. K. Riikonen


 

Yrjö Aarne Jäntti, född 10.10.1905 i Borgå, död 29.10.1985 i Helsingfors. Föräldrar verkställande direktören för WSOY, professor Jalmari Johannes Jäntti och Hildur Olga Maria Kalenius. Gift med (1) filosofie magistern Elsa Fredrika Puuska 1931, (2) lektorn Maire Mikkola 1978.


 

PRODUKTION. Werner Söderström osakeyhtiö. Viisikymmenvuotinen kustannustoiminta 1878–1928 I–III (1928); Kirjapainotaidon historia (1940); Kirjakaupan ja kustannustoiminnan historia I (1950).


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. J. Hellemann, Kirjalliset liikemiehet (2002); K. Häggman, Piispankadulta Bulevardille. Werner Söderström osakeyhtiö 1878–1939 (2001); K. Häggman, Werner Söderström osakeyhtiö. 1940–2003. Avarimmille aloille, väljemmille vesille (2003); H. Tarmio, Hurmio tai turmio (1998); Väinö Linna. Toisen tasavallan kirjailija. Red. Y. Varpio (1980).


 

BILDKÄLLA. Jäntti, Yrjö A. Foto: Ateljé Kuvasiskot. Uusi Suomis bildarkiv.

 

Publicerad i Biografiskt lexikon för Finland 3. Republiken A–L (2011).
Första webbpublicering i december 2014.
Artikelns permanenta identifikator för hänvisning:
URN:NBN:fi:sls-5446-1416928958052

 

Upp