DONNER, Anders


(1796–1857)


Skeppsredare, kommerseråd


Kommerserådet Anders Donner från Gamlakarleby var i början av 1800-talet en betydande skeppsredare. Han fraktade trävaror från Österbotten och Viborg. Under Krimkriget fick han namn om sig som krigshjälte efter att han uppbådat en trupp lokala frivilliga för att försvara Gamlakarleby mot de engelska krigsfartygen i det så kallade slaget vid Halkokari.

 

Anders Donner och hans tvillingbror Alexander undervisades i bl.a. latin, franska, tyska och matematik av sin informator Anders Jacob Hjertman. År 1807 fortsatte bröderna sina studier vid katedralskolan i Åbo. Anders Donner före­tog senare studieresor till Stockholm och Köpenhamn och 1813 studerade en av bröderna, uppenbarligen Anders, i S:t Petersburg för professor N. Hodenius. Donner behärskade då förutom svenska och finska även tyska, franska och ryska. Anders Donners far, kommerserådet Joachim Donner, försäkrade sig i ett brev till Hodenius om sonens moraliska uppfostran. Sina praktiska färdigheter som handelsman övade Anders Donner upp bl.a. i Viborg, där han var ombud för fadern och under dennes stränga kontroll. Tvillingbrodern Alexander praktiserade å sin sida vid Adam Gradmans agenturföretag i Helsingör.


 

Vid faderns död 1822 tog den 26-årige­ Anders Donner över skötseln av handelshuset. Joachim Donners avsikt torde ha varit att tvillingbröderna i framtiden skulle sköta affärsverksamheten tillsammans, men Alexander Donner dog oväntat, samma år som fadern.


 

Liksom sin far bidrog Anders till att göra Gamlakarleby till en av Finlands mest betydande sjöstäder. Åren 1817, 1824 och 1834 var lastkapaciteten hos Gamlakarleby handelsflotta den största i landet. Av de 15 handelsfartyg man ägde 1822–1854 var Donners fartyg på 1820- och 1830-talen stora och välutrustade. Anders Donner beställde fartygsritningarna från utlandet och sände också sina fartyg i internationell godstrafik oftare än andra finländska handlande. Vid årsskiftet 1829–1830 transporterade handelshusets flaggskepp, fregatten Finland, 600 spanska soldater från Cádiz till Havanna och därefter fraktade hon under några månader varor på Karibiska havet.


 

Storredaren Petter Malm d.y. från Jakobstad var Anders Donners kompanjon och personliga vän. Donners handelshus knöts till Malms tack vare ett giftermål: Malms dotter Louise var gift med Donners son Anders Donner d.y. När Anders Donner d.y. överraskande dog bara ett år efter sin far, anmodade Petter Malm sin dotter att gifta sig med den bortgångne makens bror, Otto Donner, senare känd bl.a. som språkforskare. Dessutom var Malms andra dotter Amelie Constance gift med kommerserådet Anders Donners tredje son Joachim Alexander Donner.


 

Anders Donner samarbetade också med handelshusets gamla affärskompanjoner och släktingar Falander-Wasastjerna i Vasa. Gustaf Adolf Wasastjerna köpte Kiminge järnbruk i Karstula och bjöd på 1840-talet in Anders Donner samt handlandena Carl Gustaf Favorin och Matts Hongell från Gamlakarleby som kompanjoner. I början av 1850-talet köpte Anders Donner största delen av bruket.


 

I Gamlakarleby grundade Donner den första småskolan i Finland 1839 och deltog i byggandet av rådhuset och stadssjukhuset. Vid övergången från 1840- till 1850-talet var Anders Donner med och grundade Sjöassuransföreningen i Finland, för vilken han utarbetade stadgarna. Grundandet av sjöassuransföreningen var ursprungligen Donners idé, även om meningen enligt hans förslag bara varit att grunda en österbottnisk försäkringsförening. Donner var som borgarståndets representant revisor för Finlands Bank 1847.


 

Anders Donner blev känd genom sammandrabbningen vid Halkokari under Krimkriget 1854, då han ledde motståndet mot de engelska örlogsfartyg som då seglade längs Finlands kuster och utförde bombardemang. Donner samlade ihop en trupp frivilliga i Gamlakarleby för att försvara staden mot de engelska fartygen. Porträtten av Anders Donner och säljägaren Matti Kankkonen, som utmärkte sig i drabbningen, placerades i det kejserliga palatset i Helsingfors. Donner, som redan tidigare fått graden kommerseråd, beviljades utmärkelsetecken och 1854 skänkte kejsar Nikolaj I honom en briljantring utsmyckad med hans initialer. När Donner 1855 som borgarståndets representant kom för att gratulera den på tronen uppstigne kejsar Alexander II, gav denne honom som ynnestbevis en snusdosa av guld, utsmyckad med diamanter.


 

Som en följd av Krimkriget och de misslyckade affärerna 1840–1850 var handelshusets förmögenhet vid sin ägares död 1857 knappt en tredjedel av vad den varit under Gamlakarleby sjöfarts storhetstid på 1820- och 1830-talen. Enligt bouppteckningen ägde Anders Donner inte ett enda handelsfartyg, då han några år tidigare hade flyttat över sin affärsverksamhet på sin son Anders Donner d.y.


 

Jari Ojala


 

Anders (Andreas) Donner, född 23.12.1796 i Gamla­karleby, död 14.11.1857 i Gamlakarleby. Föräldrar kommerserådet Joachim Donner och Hedvig Helena Kurtén. Gift 1823 med Olivia ­Mathilda Dahlström.


 

KÄLLOR OCH LITTERATUR. Släkten Donners arkiv, Riksarkivet, Vasa landskapsarkiv, K. H. Renlunds museum Karleby. H. Björkman, Gamlakarleby stad och dess borgarskap i förgångna tider II (1916); Släkten Donner i Finland – Donnerin suku Suomessa II. Red. E. Donner (1992). S. Möller, Gamlakarleby stads historia III. Tidsskedet 1808−1878 (1973); G. Nikander, Gamlakarleby stads historia II. Tidsskedet 1714−1808 (1944); J. Ojala, Tuhannen purjelaivan kaupunki. Kokkolan purjemerenkulun historia (1997).


 

BILDKÄLLA. Donner, Anders. Litografi: Wladimir Swertschkoff, Teckningar ur kriget i Finland (1854). Museiverket.